Юндола бе домакин на дискусионна кръгла маса на лесовъди и горски предприемачи

Публичен дебат за актуалната ситуация в горския сектор с участието на заинтересованите страни се проведе на 25 юни в Университетската база на Лесотехнически университет на Юндола. Организатор на дискусионната кръгла маса бе БУЛПРОФОР – браншовото сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България. Сред участниците във форума бе и група от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, ръководена от инж. Надежда Ганчева – зам.-директор и преподавателите инж. Найден Петров и инж. Филип Устабашиев.

Събитието бе открито от председателя на УС на БУЛПРОФОР, инж. Антоний Стефанов. За модератор на дискусията пък бе излъчен инж. Валентин Карамфилов. Бившият зам.-председател на ИАГ вече изпълнява функции и на зам.-председател на УС на браншовата организация. Той бе избран на този пост по време на общото събрание на БУЛПРОФОР, предшестващо провеждането на кръглата маса.

Инж. Антоний Стефанов

Сред основните акценти на форума бе сега действащото горско законодателство, а също дългогодишните проблеми и очертаващите се реформи в горския сектор.

Присъстващите категорично се обединиха около позицията, че е необходим изцяло нов Закон за горите. Освен това те споделят мнението, че трябва час по-скоро горите да бъдат отделени от земеделския сектор в самостоятелно ведомство – министерство или държавна агенция.

Инж. Валентин Карамфилов

След богатото изложение на инж. Валентин Карамфилов за новите предизвикателства пред горите на фона и на актуалната политическа обстановка, думата бе дадена на инж. Тихомир Томанов. Председателят на Асоциацията на общинските гори също не спести критичния анализ на случващото се в българските гори.

Инж. Тихомир Томанов

Много емоционално и в същото време силно обезпокоително прозвуча и изказването пред аудиторията на Цветан Цонев – председател на Асоциацията на дърводобивните фирми в Търговище.

Цветан Цонев

Очерта се силната необходимост от обединени усилия на двата сектора – горското стопанство и дървопреработването.

Пред аудиторията говори и проф. Величко Гагов. Дългогодишният преподавател в Лесотехнически университет отчете, че голям процент от кадрите не са стъпвали в горите.

Проф. Величко Гагов

Активната си позиция, свързана със задълбочаващите се проблеми в горския сектор, представи и Иван Тотковски – ръководител на дървопреработваща фирма от Троян.

Иван Тотковски (вдясно)

В качеството си на физическо лице се включи и д-р инж. Тихомир Крумов, който очерта някои от трудностите, с които се сблъсква в своята работа.

Д-р инж. Тихомир Крумов

За пореден път бе коментиран и болезнения за всички въпрос за обучението и квалификацията на кадрите в горския сектор – тема, която многократно е била поставяна на преден план в общественото пространство от екипа на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград.

Инж. Надежда Ганчева и инж. Найден Петров по време на форума

Участниците в дискусията ще изготвят Декларация, която ще изпратят до отговорните институции. В процес на излъчване е и контактна група, която да проведе поредица от срещи с представители на различните политически формации, за да ги запознае със своите конкретни предложения за реформи в горския сектор.

Практикуващите лесовъди и горски предприемачи, представляващи различни организации от цялата страна, изразиха и своята готовност за протестни действия при липса на адекватни действия от отговорните фактори.

Коментари:

коментара