Започва Седмица на гората 2023

В периода от 3 до 9 април 2023 г. предстои честването на Седмицата на гората – професионалният празник на лесовъдската колегия и на всички, които обичат и се грижат за зеленото богатство на България. Празник на хората, които са посветили живота си на гората.

Националната професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – гр. Велинград традиционно ще се включи с поредица от собствени инициативи в отбелязването на празника. Лесовъдският екип, ръководен от зам.-директора инж. Надежда Ганчева е подготвил богата програма от събития във всички дни от предстояща празнична седмица.

Тази година Седмицата на гората ще се проведе под надслов: „Довери се на лесовъда!“.

Лесовъдският екип в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград ще допълни мотото така: „Доверете се на лесовъдите на Националната ПГГС „Христо Ботев!“.

Амбициозната и отговорна задача, която преподавателския екип от лесовъди в Националната ПГГС „Христо Ботев“ си е поставил, е ежедневно да работи за издигане престижа на лесовъдската професия, за прилагане и утвърждаване в лесовъдското обучение и практика принципите на природосъобразно стопанисване на горските ресурси, за възпитаване у бъдещите техник-лесовъди морал и ценностна система, необходими  на всеки лесовъд и горски служител, който с труд, отношение и отговорност да се грижи за безценното българско богатство – Гората!

Коментари:

коментара