Център за възстановяване на дивата природа „Монте Адоне“ впечатли групата от НПГГС „Христо Ботев“

На 17 септември (Ден 18) групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград се насочи към Центъра за възстановяване на дивата природа „Монте Адоне“ във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“, договор 2018–1–BG01–KA102–047029, финансиран по програма „Еразъм +“ . Център „Монте Адоне“ е доброволна асоциация ONLUS със законен … Продължете с четенето на Център за възстановяване на дивата природа „Монте Адоне“ впечатли групата от НПГГС „Христо Ботев“