Център за възстановяване на дивата природа „Монте Адоне“ впечатли групата от НПГГС „Христо Ботев“

На 17 септември (Ден 18) групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград се насочи към Центъра за възстановяване на дивата природа „Монте Адоне“ във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“, договор 20181BG01KA102047029, финансиран по програма „Еразъм +“ .

Силно пресеченият терен принуди българската група да премине участък от 2 км, за да стигне до Монте Адоне

Център „Монте Адоне“ е доброволна асоциация ONLUS със законен статут, регистрирана в Регистъра на доброволците за Емилия Романя. Създаден е през 1989 г. в отговор на многобройните проблеми, свързани с местната дива природа, поради нарастващата антропогенизация на територията и липсата на административна защита. На входа на Центъра му ни посрещна Никол, която бе наш гид по време на обиколката.

Според споразумението, подписано с администрацията на региона Емилия – Романя и Министерството на околната среда, Центърът работи 24 часа на ден, всеки ден от годината, за възстановяване на родната фауна, открита ранена и в затруднение, и екзотичната фауна, иззета от компетентните органи за малтретиране, търговия и незаконни задържания, представляващи от 1989 г. стабилна опорна точка за гражданите, публичните органи, органите на реда и пожарникарите.

Центърът не е зоопарк, нито парк за диви животни, а център за възстановяване на дивата природа.

Автохтонните диви животни, възстановени на територията, са приети в структурите на Центъра, където благодарение на сътрудничеството с многобройни ветеринарни лекари, те получават лечебните средства и необходимите терапии.

След това животните се подлагат на рехабилитационна програма, насочена към пълно възстановяване на тяхната функционалност, необходимо условие за последваща реинтеграция в природата.

Наш водач в Център „Монте Адоне“ бе Никол

Екзотичните животни , идващи от цялата национална територия, са примерно поставени под арест от компетентните органи , по-специално от Държавния горски корпус, и са поверени на Центъра, който се ангажира повече от двадесет години да се грижи за тях при пълно зачитане на благосъстоянието и достойнството им.

Екзотичното животно, често откъснато от естественото си местообитание, освен че губи достойнството си, в повечето случаи вече не може да бъде въведено отново в дивата природа .

Центърът, предлага, когато е възможно, да бъде временно приемателен център. Благодарение на конкретни проекти в няколко случая премести някои от тези животни в рамките на конкретни проекти в европейски и неевропейски центрове и паркове.

Групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград отблизо се срещна с много екзотични видове – шимпанзета, маймуни, лъвове, тигри и други.

От мерки за сигурност и заради факта, че голяма част от животните в Центъра са обект на съдебни спорове, снимането на територията му е абсолютно забранено!

Коментари:

коментара