Ценен практически опит от фазановото стопанство в ДГС „Сеслав“

Изключително ползотворно премина визитата на групата от ученици и преподаватели на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград на територията на ДГС „Сеслав“. Любезната покана за гостуването в Североизточна България бе отправена от директора на стопанството инж. Тони Димитров. Гостоприемните домакини посрещнаха екипът от училището в ловен дом „Фазан“.

Групата от Националната ПГГС „Христо Ботев“ бе ръководена от зам.-директора, инж. Надежда Ганчева. В нея бе включен инж. Филип Устабашиев, преподавател по професионална подготовка, както и петима изявени ученици от XI клас на специалност „Горско и ловно стопанство“.

По време на престоя си в ДГС „Сеслав“ групата от училището за пореден път посети и фазанарията на стопанството, където се срещна с управителя Наско Бонев. Той представи натрупаният опит на стопанството в областта на фазановъдството.

То е специализирано и има богат опит в производството на птици, получени след кръстоска между корейски и монголски фазани, както и производствени линии без смесване на двата подвида фазани. Групата от Националната ПГГС „Христо Ботев“ имаше възможност да разгледа подробно устройството на фазанарията – яйценосни клетки за фазаните от основното стадо, помещение за съхранение на яйцата, инкубаторно помещение, зимен двор, помещение за доотглеждане, зимен двор, административни сгради и други.

Сериозен интерес предизвикаха използваните италиански инкубатори „Виктория“ – с люлков и с барабанен механизъм, а също и инкубатора-майка, в който протича същинския процес по люпене на яйцата. Ръководителят на фазанарията Наско Бонев сподели натрупания си 11-годишен опит във връзка с технологичния процес. Основното стадо на стопанството в момента е близо 700 птици, които се отглеждат при полово съотношение 1:8 в полза на женските.

Също така бяха коментирани и основните изисквания при отглеждането на фазанчетата и режимът на тяхното хранене.

Групата от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград запази отлични впечатления от посещението си в ДГС „Сеслав“ и от топлото посрещане от страна на амбициозния директор инж. Тони Димитров.

Коментари:

коментара