Ученици от XII клас на НПГГС „Христо Ботев“ стартираха практическото си обучение по лов в БИСД „Пашови скали“

Базата за интензивно стопанисване на дивеча „Пашови скали“ постави началото на практическото обучение по лов за учениците от XII „б“ клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград. Ръководени от своя преподавател инж. Филип Устабашиев, бъдещите техник-лесовъди от спец. „Горско и ловно стопанство“ посетиха на 7 октомври 2022 г. (петък) оградената площ в УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола.

Основното тематичното направление на работа бяха ловностопанските съоръжения. Групата бе посрещната от ловния специалист Александър Шулев, който също е възпитаник на Националната ПГГС „Христо Ботев“. При влизането си в БИСД „Пашови скали“ всички спазиха стриктно мерките за биосигурност.

Учебното занятие бе открито с обобщено представяне на УОГС „Г. Аврамов“. След това учениците бяха запознати и с основните характеристики на БИСД „Пашови скали“. Оградената площ, създадена през 1988 г., се характеризира със силно пресечен релеф и се простира върху площ от 234 хектара. В оградената площ се стопанисват съвместно три вида едър дивеч – елен лопатар, муфлон и дива свиня.

Практическата работа на учениците включваше посещение на част от хранителните комплекси на територията на БИСД „Пашови скали“. По време на занятието бяха споделени добрите практики при подхранването на дивеча. Учениците разгледаха отблизо конструктивното устройство на изградените чакала, както и различните по конструкция хранилки. Не бяха подминати и фундаментални въпроси, засягащи солищата, калищата и водопоищата за дивеча.

Много въжен акцент бе поставен върху конструктивното устройство и специфични особености на изградените капани за улов на живи животни.

Ползотворното практическо занятие бе съчетано с много положителни емоции, предизвикани и от изключително комфортното пътуване по маршрута Велинград – Юндола – Велинград за възпитаниците на НПГГС „Христо Ботев“.

Натрупаният практически опит със сигурност ще бъде важен фактор за изграждането на възпитаниците на училището като качествени специалисти и в областта на ловното стопанство, в която гимназията също има богати и дългосрочни традиции. Експертен екип от учители на гимназията създаде през 1993/94 г. за първи път в страната спец. Горско и ловно стопанство.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, която е единственото асоциирано към Лесотехнически университет – София учебно заведение в България, работи и си партнира дългосрочно и много успешно с УОГС „Георги Аврамов“ – Юндола.

Коментари:

коментара