Ученици от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград взеха участие в образователна лекция за съдебната власт

За поредна година Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград бе включена в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Програмата цели обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, повишаване на тяхната правна грамотност и култура, обогатяване гражданското им образование.

Обучението в Районен съд – Велинград се проведе на 24 април (сряда). Групата от Националната ПГГС „Христо Ботев“ бе съставена от ученици от 10 клас, ръководена от инж. Вергиния Иванова.

Съдиите Лилия Терзиева-председател на Районен съд Велинград и Иванка Пенчева посрещнаха десетокласниците на гимназията.

Съдия Пенчева впечатли аудиторията с начина на поднасяне на информацията и интересната дискусия, която се получи.

Всички ученици получиха индивидуални удостоверения от Висшия съдебен съвет за участието им в образователната програма.

Коментари:

коментара