Ученици и студенти заедно на учебна практика по Ловно стопанство – един успешен модел на обучение

Обща снимка на участниците в учебната практика по Ловно стопанство

Слънчевият 22 октомври (вторник) се оказа богат и динамичен откъм дейности за ученици и студенти. За първи път в учебната практика по Ловно стопанство на Лесотехнически университет напълно равностойно като участие се включиха и възпитаници на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград. Всъщност ползотворното сътрудничество между висшето учебно заведение и училището, което е еталон в средното професионално образование в страната, не е ново, а през годините се усъвършенства, което безспорно носи много предимства.

Учебната практика за студентите от III курс, специалност „Горско стопанство“ продължава общо 6 дни. Първите три преминават на територията на УОГС „Г. Аврамов“ – с. Юндола, а следващите три са концентрирани на територията на ДЛС „Искър“.

Теренните учебни занятия преминават под ръководството на гл. ас. д-р инж. Стоян Стоянов и ас. инж. Евлоги Ангелов от катедра „Ловно стопанство“. През тази година в практиката взимат участие общо 55 студенти от ЛТУ – гр. София, от които 8 са възпитаници на велинградската гимназия. Към тях се присъединиха и 7 ученици от XI-XII клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ с ръководител инж. Филип Устабашиев – титулярен преподавател по дисциплините „Лов“, „Дивечовъдство“ и „Ловно стопанство“ в гимназията. Избраните възпитаници на училището са сред членовете на създадения от инж. Устабашиев през 2016 г. клуб „Наслука“.

Програмата за първата част от деня включваше провеждането на есенна (контролна) таксация на територията на ЛРС „Септември“. Преброяването на дивеча се извърши върху пробни площи, разположени в землището на село Семчиново.

Преди залагането на пробните площи гл. ас. д-р инж. Стоян Стоянов разясни пред присъстващите въпроси главно от методически характер и свързани с провеждането на мащабното мероприятие, в което се включиха 55 студенти, 7 ученици и 3 преподаватели.

Таксацията протече при образцова дисциплина и организация, а резултатите от нея категорично доказват това. При преброяването в пробните площи бяха установени запаси от близо 100 яребици и 5 заека на 100 ха. Количеството дребен дивеч от посочените видове в землището на село Семчиново бележи увеличение в последните години, което бе отчетено като положителна тенденция.

Добре проведената таксация гарантира на всички участници заслужен обяд в университския комплекс на Юндола.

Преподавателите (отляво на дясно): гл. ас. д-р инж. Стоян Стоянов, ас. инж. Евлоги Ангелов и инж. Филип Устабашиев

В ранния следобед групата се насочи към местността „Филибилийска поляна“, попадаща в териториалния обхват на УОГС „Г. Аврамов“ – с. Юндола. На лицензираното стрелбище предстоеше провеждането на тренировъчната стрелба по асфалтови панички.

В началото на занятието ас. инж. Евлоги Ангелов извърши инструктаж, свързан с безопасното боравене с гладкоцевното ловно оръжие. Освен това преподавателя от катедра „Ловно стопанство“ обърна внимание на устройството на оръжието.

Всички студенти и ученици имаха възможност да изпробват своя мерник. Тренировката бе съпроводена с много емоции и положително настроение. Не липсваха майсторските изпълнения. Отлични попадения демонстрираха гл. ас. д-р инж. Стоян Стоянов и ас. инж. Евлоги Ангелов.

Студенти и ученици също взеха заразителен пример от преподавателите.

Седемте ученици от НПГГС „Христо Ботев“ с ръководител инж. Филип Устабашиев

В битката между патроните, паничките и точният мерник, най-големият победител се оказа доброто отношение и приятелство. Ученици и студенти бяха едно цяло и в крайна сметка победи успешният модел на обучение на бъдещите кадри в областта на горското и ловното стопанство.

Коментари:

коментара