Ученици и артисти със съвместна инициатива в Националната ПГГС „Христо Ботев“

Учениците от 8 б клас с преподавател господин Илиян Пенев, проведоха часа си по учебна практика „Основи на горскостопанските дейности“ в дендрариума на НПГГС „ Хр. Ботев „. Темата на урока бе „ Лесовъдски признаци на насаждението и съставни части на гората „.

Заедно с ръководителя на клуба , г-жа Недялка Стефанова, учител по БЕЛ в гимназията, ученици и артисти засадиха около откритата сцена луковици на пролетни цветя.

С подобни съвместни дейности на участниците в „ Театър в училище „ и подходящи часове по учебна практика ще продължи оформянето на пространството около откритата сцена.

Коментари:

коментара