Учебната практика по ловно стопанство в БИСД „Пашови скали“ – уникално преживяване за десетокласниците от НПГГС „Христо Ботев“

При образцова организация и повишен интерес премина учебната практика по ловно стопанство за учениците от X „б“ клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград. Домакин на занятието бе базата за интензивно стопанисване на дивеча „Пашови скали“, разположена на територията на УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола. Учебната практика, посветена на ловностопанските съоръжения, се проведе на 6 октомври 2022 г. (четвъртък).

Учениците от Х „б“ клас на спец. „Горско и ловно стопанство“, ръководени от своя преподавател инж. Филип Устабашиев бяха посрещнати от ловния специалист Красимир Манушов, който също е възпитаник на Националната ПГГС „Христо Ботев“. Всички спазиха мерките за биосигурност при посещението си в оградената площ.

В самото начало на учебното занятие групата получи подробна информация за комплекса от ловностопански дейности, извършвани на територията на стопанството и в частност в БИСД „Пашови скали“. Оградената площ, създадена през 1988 г., се характеризира със силно пресечен релеф и се простира върху площ от 234 хектара. В оградената площ се стопанисват съвместно три вида едър дивеч – елен лопатар, муфлон и дива свиня.

Практическата работа на учениците продължи със запознаването с част от хранителните комплекси на територията на БИСД „Пашови скали“. Много ползотворно премина и дискусията, свързана със споделянето на добри практики при подхранването на дивеча. Учениците разгледаха отблизо конструктивното устройство на изградените чакала, както и различните хранилки. Не бяха подминати и фундаментални въпроси, засягащи солищата, калищата и водопоищата за дивеча.

По време на практическото си обучение възпитаниците на НПГГС „Христо Ботев“ разгледаха отблизо и конструктивното устройство и специфични особености на изградените капани за улов на живи животни.

С тази дейност не се изчерпа богатата програма за десетокласниците от спец. „Горско и ловно стопанство“. Визитата им в БИСД „Пашови скали“ не остана незабелязана и от ловните кучета в оградената площ. С вроденото си чувство на привързаност към четирикраките ловни партньори, учениците не пропуснаха да ги наградят с нужното внимание.

Оптималните атмосферни условия и приятно пътуване до БИСД „Пашови скали“ превърнаха учебната практика по ловно стопанство в уникално събитие за учениците. Придобитият практически опит със сигурност ще допринесе за изграждането им като качествени специалисти и в областта на ловното стопанство.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, която е единственото асоциирано към Лесотехнически университет – София учебно заведение в България, работи и си партнира дългосрочно и много успешно с УОГС „Георги Аврамов“ – Юндола.

Коментари:

коментара