Участие на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград в образователна програма на Висшия съдебен съвет

Учениците от 10 „а“ клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград бяха включени в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Програмата цели обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, повишаване на тяхната правна грамотност и култура, обогатяване гражданското им образование. Застъпват се теми, с които се цели информираност относно разделението на властите според Конституцията на Република България, по отношение на функциите на съда, прокуратурата, адвокатурата, превенция на детското насилие и противообществени прояви, формиране на отговорно отношение към закона, акцентиране върху значими за аудиторията проблеми, утвърждаване на знания относно техни права и задължения в гражданския и наказателния процес.

Обучението в Районен съд – Велинград се проведе на 21 юни (сряда). Групата от Националната ПГГС „Христо Ботев“ бе ръководена от зам.-директора инж. Надежда Ганчева.

Лектор по темите бе съдия Иванка Пенчева, която впечатли аудиторията с неповторимия и увлекателен начин на поднасяне на информацията.

Всички ученици получиха индивидуални удостоверения от Висшия съдебен съвет за участието им в образователната програма.

Придобитите  от младите хора знания им помагат да познават и защитават правата си и да бъдат достойни и активни граждани.

Коментари:

коментара