Успешен, по-успешен, инж. Стефан Шулев

На 30 май 2021 г. своя 60-годишен юбилей чества инж. Стефан Шулев – директор на Националната ПГГС „Христо Ботев“. Ръководителят, който не пожали сили и творческа енергия, за да създаде един успешен модел на управление на гимназията. Огромна е заслугата му Националната ПГГС „Христо Ботев“ да продължава да пази традицията, да бъде еталон и символ на средното лесовъдско образование в България, да бъде авторитет и неизчерпаем източник на опит и мъдрост.

Инж. Стефан Шулев

ВИЗИТКА

Инж. Стефан Шулев е роден на 30 май 1961 г. в гр. Велинград. През 1980 г. се дипломира с отличие в Техникума по горско стопанство „Христо Ботев“, който десетилетия напред се превръща в негова съдба. През 1987 г. завършва Висшия лесотехнически институт (ВЛТИ) и придобива квалификацията „инженер по горско стопанство“. Трудовата му кариера започва в ГС – Белово, където в периода август 1987 – февруари 1989 г. е началник на ГТУ, а след това до септември 1990 г. работи като технолог по ловностопанската дейност в Ловно стопанство – Чепино. От 17 септември същата година постъпва на работа като учител по професионална подготовка в ТГС „Христо Ботев“. От 11 октомври 1995 г. до момента е директор на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград. За своята ръководна и педагогическа дейност е награждаван многократно от МОН, МЗХГ, ИАГ и други държавни институции.

Колективът на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград отправя сърдечно пожелание към инж. Стефан Шулев за здраве, късмет и много лични и професионални успехи!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Коментари:

коментара