Уникална демонстрация на иновативни механизирани методи за извеждане на отгледни сечи събра лесовъди от цялата страна в УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола

Внушителна група от преподаватели и ученици на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград бяха сред присъстващите на демонстрацията в м. Старина на територията на УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола

На 21 октомври 2021 г. на територията на УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола бе представена работата на специализирана горска техника от ново поколение за мащабите на България. Демонстрацията в местността „Старина“ включваше механизирано изпълнение на отгледни сечи в млади иглолистни насаждения. Организаторите на събитието с висока практическа стойност бяха домакините от УОГС „Г. Аврамов“ и Факултетът по горско стопанство при Лесотехнически университет. Демонстрацията бе реализирана със съдействието на водещи дърводобивни фирми у нас.

Представянето предизвика сериозен интерес сред представителите на горския сектор от цялата страна. Сред присъстващите имаше широк кръг от заинтересовани лица и институции – ръководители на Държавни предприятия и директори на Държавни горски и ловни стопанства, експерти от Изпълнителна агенция по горите и нейните териториални поделения в страната, преподаватели и студенти от Лесотехнически университет, преподаватели и ученици от професионални гимназии в страната и други.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград се отличи с внушителна група от 33 ученици от XII клас, ръководени от преподавателите инж. Чавдар Устабашиев, инж. Найден Петров и инж. Филип Устабашиев.

По време на демонстрацията в опитните обекти бе представен начинът на работа на подходящи модели харвестер и форвардер в реални условия.

Присъстващите наблюдаваха извеждането на прореждане в 35-годишна смърчова култура, разположена при среден наклон от 20 градуса. Обширният масив е създаден след големия смерч през 1985 г., унищожил площ от 200 ha. Културата е създадена при първоначална схема на залесяване 1,5х1 m. Насаждението до момента не е било отглеждано и е достигнало масова пълнота 1,2. В дървостоя се срещат още единични екземпляри от бял бор и ива. Стана ясно, че върху площ от 3 ha са маркирани за сеч 4444 бр. дървета с общ запас около 550 m3.

Експерти от страна на производителите и собствениците на техниката, както и преподаватели от Факултет „Горско стопанство“ отговаряха на въпроси и коментираха производствените възможности на представените модели техника. Експертите от ИАГ отчетеха, че внедряването на подобен вид специализирана техника ще изисква и задължителни нормативни промени в Наредба№8 за сечите.

Веднага след демонстрацията учениците от XII клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград продължиха работата си със своя преподавател по дисциплините „Технологии и механизация на дърводобива“ и „Горски транстпорт“, инж. Чавдар Устабашиев, който освен възпитаник на училището е и зам.-директор на УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола. Бъдещите техник-лесовъди натрупаха ценен опит, който вероятно един ден в своята бъдеща кариера ще приложат и на практика при отглеждането на насаждения в различните райони на България.

Коментари:

коментара