Указания за провеждане на дистанционно електронно обучение в НПГГС „Христо Ботев“

Уважаеми ученици, родители, учители,

Обявеното извънредно положение в Република България във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19 поставя всички нас, в условия, различни от познатите, от обичайните. В условия на повишен риск от заболяване, но и на повишена отговорност, на силно безпокойство по отношение на здравето на ученици, учители, близки, но и на силно изразена потребност от запазване на спокойствие и предприемане на адекватни на ситуацията действия от всички нас.

             Уважаеми ученици, ценността на здравето е безспорна, но нека не разбирате колко скъпо е то едва когато го изгубите. Затова ограничете максимално достъпа си до обществени места, на които има струпване на повече хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с връстници или с други хора. Задължително е да се грижите за личната си хигиена, като повишите вниманието към периодичното миене на ръцете, дезинфекцирането с осигурените в семействата дезинфектанти.

          Оставайки си вкъщи, ще допринесете за ограничаване на разпространението на вируса. Времето си ще осмислите, като преговаряте вече преподадено учебно съдържание, както и за усвояване на ново учебно съдържание, като в този процес ще бъде подпомагани от Вашите учители. Те ще ви предоставят необходимата информация: електронна платформа за обучение.

Уважаеми родители, убедени сме, че ще направите всичко необходимо за това здравето на децата Ви да не бъде застрашено – ще осигурите необходимите предпазни средства, ще разговаряте с децата си за опасността от заразяване и възможностите за предпазване, ще осъществявате необходимия родителски контрол и ще мотивирате децата си да не прекъсват комуникацията с училището въпреки преустановените учебни занятия. Изисква го кризисната ситуация, а училищата ще предложат алтернативни варианти за преподаване и учене от разстояние.

РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ВИРТУАЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

  1. 08:00- 08:30
  2. 08:40- 09:10
  3. 09:20- 09:50
  4. 10:00- 10:30
  5. 10:40- 11:10
  6. 11:20- 11:50
  7. 12:00- 12:30
  8. 12:40- 13:10

Учебните часове ще бъдат с продължителност по 30 минути, а междучасията ще бъдат с продължителност по 10 минути.

Остава в сила утвърдената програма по класове за втория учебен срок.

Всеки ученик трябва да спазва стриктно приложеният по-горе график на учебните занятия и да бъде в режим на готовност онлайн за изпълнение на поставените от преподавателя за съответния час задачи.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ВЪВ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ В ПЛАТФОРМАТА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ „GOOGLE CLASSROOM“

Всеки ученик е длъжен в максимално кратки срокове да предостави на своя класен ръководител своя актуална поща, създадена в gmail.com. На посочения от ученика e-mail адрес ще му бъде изпратена покана за присъединяване към виртуална класна стая, в която ще протече дистанционното електронно обучение.

Всеки ученик е длъжен да извърши задължителните действия за присъединяване към виртуалната класна стая, което включва влизане в посочената от него електронна поща в gmail.com. Необходимо е всеки да изпълни стъпките за присъединяване.

За възникнали въпроси, се обръщайте към класните ръководители.

Коментари:

коментара