Тържествено отбелязване на Деня на народните будители и връчване на дипломите в Лесотехнически университет – гр. София

Снимка: Изпълнителна агенция по горите

На 27 октомври 2022 г. в Лесотехнически университет – гр. София се състоя тържествено честване на предстоящия Ден на народните будители. По покана на академичното ръководство на висшето училище на церемонията присъства и представителна група от Националната ПГГС „Христо Ботев“, ръководена от зам.-директора на гимназията, инж. Надежда Ганчева.

Официалната церемония се проведе в Аулата на Лесотехнически университет. По време на тържественото отбелязване на Деня на народните будители се извърши и връчването на дипломите за академични длъжности и научни степени и дипломите за висше образование на абсолвентите от Випуск 2022.

Снимка: Изпълнителна агенция по горите

Към аудиторията от присъстващи с емоционални думи се обърна ректорът на Лесотехнически университет, чл. кор. проф. д.н. Иван Илиев.

„Развивайте уменията си и имайте амбиция да реализирате мечтите си. Вярвайте в себе си, работете последователно, допринасяйте за развитието на нашите професии и работете заедно. И помнете – няма непризнат труд. Бъдеще се гради, когато си спомняме за избрания и за изминатия път и го следваме. Затова не забравяйте нашите предшественици, нашите учители, които развиваха и градиха висшето образование и наука в нашия университет, произведоха у нас първата искра на познанието и ни дариха с любов към науката. Запазете уважението и любовта към своята Алма матер“, развълнувано отправи своето послание ректорът на ЛТУ.

„Днес ще получат дипломите си 217 абсолвенти от Випуск 2022. Гордост за университета са 45-те отличници, от които петима завършват с пълно отличие, двама професори, двама доценти и петима колеги, придобили образователната и научна степен „доктор“, съобщи чл. кор. проф. д.н. Иван Илиев.

Събитието уважиха Ирена Анастасова – народен представител от 48-то Народно Събрание, инж. Валентин Чамбов – зам.-министър на земеделието, проф. д-р Мариела Модева – зам.-министър на туризма, инж. Стоян Тошев – изп. директор и инж. Димитър Баталов – главен секретар на ИАГ, инж. Пламен Симеонов – представител на фирма „Андреас Штил“ ЕООД и др.

След общата церемония в Аулата се проведе връчването на дипломите на Факултет „Горско стопанство“. Петима абсолвенти от Випуск 2022 приключват следването си с отличен успех.

Сред наградените за постигнати високи образователни резултати от обучението си бяха и инж. Йоан Уюров и инж. Ваиз Чолаков, достойни възпитаници на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Програмата на групата от ученически съвет на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, ръководена от заместник-директора инж. Надежда Ганчева, включваше също работна среща с Академичното ръководство и Студентски съвет към Лесотехнически университет.

Специално за групата от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград бе организирано също посещение на Музея на Лесотехнически университет и на катедра „Дендрология“, а техен любезен домакин бе доц. д-р инж. Евгени Цавков.

За всички дейности очаквайте скоро подробности на pggs.info!

Коментари:

коментара