„Създай, отгледай, предай“

Седмица на гората 2020 – професионалният празник на лесовъдската колегия и на всички, които обичат и се грижат за гората. Празник на хората, които са й посветили живота си.

Днес, във века на глобализацията, значението на българската гора излиза от националната си рамка и се възприема с нейната европейска и световна значимост, защото целият цивилизован свят признава, че гората е основен природообразуващ фактор, гарантиращ качеството на живот на хората.

Днес обаче е и времето на социалната изолация, като най-добрата доказана форма за предпазване от коронавирусната инфекция, а въведените ограничителни мерки и обявеното извънредно положение в страната, доведоха до невъзможност да се осъществят мероприятията по отбелязване на Седмицата на гората 2020, чието мото е „Създай, отгледай, предай“.

Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ винаги активно се е включвала в мероприятията по отбелязване седмицата на гората със собствени инициативи за популяризиране на лесовъдската професия, както и с участие в дейностите, организирани от МЗХГ и ИАГ.

В тазгодишната седмица на гората отново ще се включим, като покажем нашите инициативи предприети в годините послучай празника на Българската гора и хората, които се грижат за нея, но най – напред как възниква идеята за Седмица на гората?

Още през далечната 1911 г. в изданието на Дружеството на българските лесовъди „Горски преглед“ е мотивирана идеята за Празник на гората, който да залегне в уредбата на новия Закон за горите. „Законът да уреди два празника на залесяване през годината – единия през есента, а другия през пролетта – в които всеки по-възрастен от 15 г. български гражданин да засажда най-малко по 5 дръвчета в определените от лесничействата места.“

Идеята добива конкретна форма през 1925 г. с приемането на осмия поред Закон за горите, когато е учреден и първият празник на залесяването. Основна задача на честването му е доброволен труд в цяла България, която спешно се нуждае от залесяване на оголените планински склонове и озеленяване на градовете и селата.

Първият организиран Празник на залесяването е на 12 април 1925 г. и е резултат от разбирателството между две министерства – на народното просвещение и на земеделието и държавните имоти, които със съответните окръжни дават указания за провеждането му. Денят е Благовещение и честването му започва тържествено с молебен пред храма „Св. Александър Невски“. Засадени са 420 000 горски фиданки, посети са 20 кг горски семена. На следващата година те нарастват на 3 120 000 броя млади дръвчета и 208 кг семена. С годините празникът се разраства и добива популярност. С ентусиазма на лесовъдите и подкрепата на населението Празникът на залесяването се превръща в Седмица на гората през 1934 г. Идеята е лесовъдите от всички райони на страната да се нагърбят с разяснителна дейност за значението на горите и залесяването, а трудовата седмица на учащите се да се превърне в седмица по залесяването. Така от 12 до 22 април 1934 г. се провежда първата Седмица на гората в България.

Днес е 6.04.2020 г. – 86 години по – късно от тази първа Седмица на Гората в България и хилядолетната българска гора със своето разнообразие и красота продължава да е безценен природен дар, който трябва да бъде съхранен за идните поколения с отговорни действия за нейното опазване, защото това богатство, с което разполага страната ни не е даденост.

Сега повече от всякога е нужна промяна в отношението към нашата гора. Не е достатъчно да я съхраним количествено, за да я подобрим качествено. Трябва да се създаде нова атмосфера, нова култура в отношението към гората. Това е и амбициозно – отговорната задача пред целия екип на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград, който ежедневно работи за издигане престижа на лесовъдската професия, за прилагане и утвърждаване в лесовъдското обучение и практика принципите на природосъобразно стопанисване на горските ресурси, за възпитаване у бъдещите техник -лесовъди морал и ценностна система, необходими  на всеки лесовъд и горски служител.

„Създай, отгледай, предай“- мото, което в днешната реалност ни кара да се замислим какво създаваме, как отглеждаме и на кого какво ще предадем!

Честит празник на всички лесовъди, които с труд, отношение и отговорност се грижат за безценното българско богатство – Гората!

инж. Надежда Ганчева

Коментари:

коментара