Съдии изнесоха образователна лекция за съдебната власт на ученици от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

Учениците от 11 „б“ клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград бяха включени в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Програмата цели обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, повишаване на тяхната правна грамотност и култура, обогатяване гражданското им образование. Застъпват се теми, с които се цели информираност относно разделението на властите според Конституцията на Република България, по отношение на функциите на съда, прокуратурата, адвокатурата, превенция на детското насилие и противообществени прояви, формиране на отговорно отношение към закона, акцентиране върху значими за аудиторията проблеми, утвърждаване на знания относно техни права и задължения в гражданския и наказателния процес.

Обучението в Районен съд – Велинград се проведе на 10 май (вторник). Групата от Националната ПГГС „Христо Ботев“ бе ръководена от зам.-директора инж. Надежда Ганчева.

Лектори по темите бяха съдиите Лилия Терзиева-Владимирова и Иванка Пенчева, които впечатлиха аудиторията с начина на поднасяне на информацията.

Всички ученици получиха индивидуални удостоверения от Висшия съдебен съвет за участието им в образователната програма. Групата от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград бе наградена от домакините и със специализирана литература.

Придобитите  от младите хора знания им помагат да познават и защитават правата си и да бъдат достойни и активни граждани.

Коментари:

коментара