Срещата между ученици и студенти в Лесотехнически университет – мост между поколенията и посока за сътрудничество и нови инициативи

Академичната зала на Лесотехнически университет – гр. София се превърна в любезен домакин на работна среща, в която взеха участие широк кръг от заинтересовани страни. Дискусията, инициирана лично от ректора чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев се проведе дни преди предстоящия Ден на народните будители. Събитието събра на едно място Академичното ръководство и Студентския съвет на Лесотехнически университет, както и представителна група от възпитаници на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, ръководени от зам.-директора инж. Надежда Ганчева.

Срещата бе официално открита от ректора чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев. Ръководството на висшето училище бе представено и от тримата заместник-ректори – проф. д-р Милко Милев, доц. д-р Катя Тренчева и доц. д-р Нено Тричков.

Активно участие в събитието взеха и представителите на Студентския съвет при ЛТУ.

Ученическият съвет на Националната ПГГС „Христо Ботев“ бе представен в столицата от Елена Соколова (8 клас), Ясена Хаджиева (9 клас), Спасимир Методиев (10 клас), Красимир Балиев (11 клас) и Деница Баракова (12 клас). Освен тях в срещата многопосочно се включи и Красимир Джалев. Десетокласникът наскоро създаде канал за новини, свързани с гимназията, а освен това активно отразява редица училищни събития в качеството си на фотограф.

Всеки от участниците в срещата получи възможност да разкаже за себе си и да обясни мотивацията за направения избор на професия, в която се обучава. Представителите на Студентски съвет представиха богатото разнообразие от специалности и възможности, които Лесотехнически университет предлага на своите студенти.

Основен акцент на разговорите бяха също и бъдещи съвместни инициативи между ученическите и студентски съвети. Както е известно Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград е единственото в страната асоциирано към Лесотехнически университет – гр. София средно професионално училище. Амбицията на ръководствата на двете образователни институции са да разширяват и надграждат партньорството си в дългосрочен план. Неслучайно възпитаниците на гимназията ползват различен вид преференции – при използване на материалната база на университета, участват в студентски практики и конференции, в кандидатстудентската кампания и др.

Участниците в срещата единодушно определиха срещата като изключително ползотворна и откриваща нови хоризонти между поколенията от ученици и студенти за издигане авторитета на професиите, по които се обучават младите хора.

Коментари:

коментара