След успехите си в Испания и Италия, НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград отчете поредния си качествен проект по програма „Еразъм +“, с международен опит в Лайпциг, Германия

На 1 март (понеделник) в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград се състоя заключителното събитие във връзка с приключването на проект „Мобилност за устойчиво горско стопанство“, ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”,
финансиран по програма „Еразъм +“. Практическата му реализация се осъществи в периода 3-29 октомври 2020 г. в Лайпциг, Германия.

Публичната изява се проведе в мултифункционалната конферентна зала на училището. На събитието присъстваха ученици и учители от НПГГС „Христо Ботев“. Въведените противоепидемични мерки не позволиха в него да се включат по-широк кръг заинтересовани лица, сред които родители, представители на различни институции и гости.

Инж. Стефан Шулев – ръководител на проекта и директор на НПГГС „Христо Ботев“

В началото на публичната проява присъстващите в залата бяха приветствани от инж. Стефан Шулев – ръководител на проект „Мобилност за устойчиво горско стопанство“. В своето слово директорът на гимназията отчете богатата поредица от реализирани проекти и тези, които са спечелени и училищното ръководство работи активно по тяхното изпълнение.

„Реализацията на практическото обучение по проект „Мобилност за устойчиво горско стопанство“ по програма „Еразъм +“ бе истинско предизвикателство и бе с висока степен на отговорност в условията на пандемията от COVID“, подчерта в изложението си инж. Шулев.

Въпреки изключително сложната обстановка в световен мащаб, НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград доказа, че когато професионализмът е водещ фактор, резултати са ярко доказателство за надграждащия международен практически опит.

Преди този пореден успешен проект, Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград реализира с високо качество още два мащабни проекта по програма „Еразъм+“, включващи практически стаж с продължителност 1 месец – в гр. Севиля (Испания) през лятото на 2019 г. и в гр. Болоня (Италия).

През 2021 г. пък предстои изпълнението на следващия спечелен проект от гимназията. 20 ученици и 2 ръководители ще преминат практическо обучение в областта на горското и ловното стопанство отново в гр. Болоня, където училището ни набра огромна популярност и спечели огромно уважение от страна на домакините. Нещо повече – проектното предложение на Националната ПГГС „Христо Ботев“ бе класирано на първо място в България по своята проектна ос от общо 56 и в конкуренцията на общо 223 проектни предложения. Лидерското място на гимназията потвърждава активната работа на училището и по международни проекти, която със сигурност ще бъде важен фундамент в съвременната визия на гимназията като водещо средно учебно заведение в професионално направление „Горско стопанство“.

Инж. Стефан Шулев не спести похвалите си за двамата ръководители на практическото обучение в Лайпциг, Германия, в лицето на инж. Вергиния Иванови и г-жа Мария Капричева – преводач от немски език.

С богато оформена, тематично и хронологично структурирана презентация, инж. Вергиния Иванова направи задълбочен и професионален анализ на постигнатите резултати по време на посещението от 3-ти до 29-ти октомври на групата от НПГГС „Христо Ботев“ в Лайпциг, Германия.

Инж. Вергиния Иванова

В изложението на инж. Иванова, подкрепено с подходящ текстов и снимков материал, присъстващите в залата, уловиха най-значимите моменти от работните посещения по проекта и високата им практическа стойност.

Инж. Вергиния Иванова отправи благодарност от нейно име и от името на г-жа Мария Капричева, към ръководителя на проекта инж. Стефан Шулев за отличната организация и обезпечаването във всяко едно отношение на учениците, представили НПГГС „Христо Ботев“ на немска земя.

Инж. Вергиния Иванова майсторски овладя аудиторията с прегледа на всички събития от програмата на българската група в Лайпциг, Германия

За получените знания и преминатата мобилност в Лайпциг всички 20 ученици и 2 ръководите получиха сертификати Youthpass, които им бяха връчени от инж. Стефан Шулев. Поради различния режим на обучение за учениците от различните класове, включващ редуването на присъствено и обучение от разстояние в елекронна среда, своите официални документи на 1 март получиха лично учениците от X и XI клас, а тези от XII клас – веднага след завръщането им в присъствена форма.

По традиция събитието завърши с много усмивки и обща снимка на всички участници с инж. Вергиния Иванова и директора на Националната ПГГС „Христо Ботев“.

Презентация и богата информация за натрупания професионален опит на учениците от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград в Лайпциг, Германия може да откриете ТУК!

Коментари:

коментара