Световната кампания с фокус върху възстановяването на дивата природа привлече последователи и в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

На 20 март Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград се включи в отбелязването на Световния ден на възстановяване на дивата природа (World Rewilding Day 2024). Кампанията се провежда на територията на шест континента. Инициативата стартира през 2021 г. Мотото през тази година е „От надежда към действие“.

Преподавателят по професионална подготовка, инж. Филип Устабашиев представи пред аудиторията най-важните акценти, насочени към повишаването на обществената информираност за ползите от възстановяване на природата.

Възстановяването на дивата природа и осигуряването на здрави и устойчиви екосистеми може да смекчи мащаба и въздействието на глобалното затопляне, да увеличи биоразнообразието и да създаде нови източници на дългосрочни приходи за местните общности.

Понастоящем усилията за опазване на повече от 2000 вида намират отражение в законодателството на ЕС, например Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. В основата на тези директиви стои мрежата „Натура 2000“ на защитените зони в ЕС, която е най-голямата по рода си в света. Мрежата заема 18 % от сушата и 8 % от морските територии на ЕС.

Днес има осем големи зони за възстановяване на дивата природа в България, Хърватия, Германия, Италия, Полша, Португалия, Румъния и Швеция. Те са дом на различни проекти за възстановяване, сред които възстановяване на свободно движещите се популации на зубъра в Южните Карпати на Румъния и защитата на черния и белоглавия лешояд в Родопите в България.

Инж. Устабашиев завърши своето изложение пред учениците и преподавателите от Националната ПГГС „Христо Ботев“ със слайд на най-бързо изчезващата хищна птица в Европа – египетският лешояд. Популацията му в последните четири десетилетия у нас е намаляла със застрашителните 83%. По последни данни у нас са установени едва 26 двойки. Птицата е символ на Българското дружеството за защита на природата (БДЗП) още от създаването на организацията през 1988 година.

На финала на събитието, организирано за учениците от 8 до 12 клас, към присъстващите се обърна и директорът на Националната ПГГС „Христо Ботев“, г-н Георги Янчев. Той отново подчерта значението на възстановяването на дивата природа за съществуването на човека и неговото ежедневие. Директорът на гимназията поздрави инж. Устабашиев за поднесената ценна информация, посветена на опазването и възстановяването на природата и за високото качество на проведеното тематично събитие от календара на училището.

От своя страна инж. Устабашиев не пропусна да благодари за организацията на събитието на своя екип от асистенти за провеждането му – енергичните единадесетокласници Красимир Джалев, Петко Дамов и Камен Кондев.

Коментари:

коментара