Решаването на екологични проблеми – фокус в обучението на ученици от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

През втория ден от престоя на представителната група на Националната ПГГС “Христо Ботев” – гр. Велинград в кампанията “Спаси едно дърво”, гр. Благоевград продължи изключително вълнуващо с много игри и обучителни занимания.

Ръководителите на обучението – Петко Петков (доктор по социология) и Мария Петрова (Министерството на младежта и спорта и Сдружение „Активно общество”) запознаха любознателната група от 11 “а” клас, техния ръководител по професионална подготовка г-н Ганчо Чечев, студенти от ЮЗУ (университета) и друга група ученици от гр. Петрич с естеството на кампанията.

Възложеното задание включваше две части.

В първата част учениците бяха разделени на групи, всяка от която взема под внимание “екологичен проблем” (причина за възникването му, предложения за решаване на проблема и как бихме могли да участваме в решаването на проблема).

Във втората част от заданието, групите имаха за задача да разработят проект по избрана от тях тема, свързана с решаване на екологичен проблем.

Коментари:

коментара