Рекултивацията на нарушени терени – предизвикателство за региона на Лайпциг с 24-годишна история

Българската група продължава да впечатлява своите немски домакини със задълбочени познания и желязна дисциплина

На 13.10.2020 г. представителната група на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград по програма Еразъм+, гостува на Stiftung Walg Fur Sachen /Обединено дружество за защита на горите на Саксония/, представено от г-н Крьогел, лесничей в региона и неговият екип.

Мястото на посещението бе южно от Лайпциг, известно с големите запаси и добив на въглища в миналото. През периода 1931-1947 г., с цел въгледобив са изселени жителите на 14 населени места, изсечени са 2600 ха гори и е оформен изкоп с дълбочина около 70 метра. След 1996 г. добива на въглища силно намалява и местната управа взема решение за рекултивация на терена. Очакванията на местното население са този процес да доведе до възстановяване на природата и туризма в региона.   

Любезните домакини ни представиха резултати от 24-годишната целенасочена работа в тази посока. Създадени в резултат на човешката намеса са две езера с туристически обекти около тях. Огромните усилия са насочени главно към възстановяване на ландшафта в района, но този процес е бавен и свързан с много предизвикателства.

Г-н Крьогел направи подробен анализ на възстановителните дейности, включващи запълването с около 1 млрд. куб. м. почва и създаването на растителност. В една малка част от площта успешно е протекъл процес на естествено възобновяване, но в останалата се е наложила човешка намеса чрез залесяване. В помощ на лесничеите са се отзовали много доброволци. Използвани са двугодишни фиданки от зимен дъб, полски ясен, трепетлика, бял бор, черен бор, европейска лиственица, зелена дугласка и хибридни тополи, с гъстота  около 5000 бр./ха.

Учениците от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград, бяха впечатлени от постигнатите резултати.

Коментари:

коментара