Региони в растеж

Първа копка по проект „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград“

На 03.09.2018 г. / понеделник/ в НПГГС „Христо Ботев“ се проведе официална церемония „Първа копка“ във връзка с изпълнението на проект „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград“ Договор № BG16RFOP001-3.002-0002-C01 от 12.01.2017 г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз.

Първото събитие от програмата бе организираната по проект пресконференция във фоайето на учебното заведение.

В нея участваха д-р Костадин Коев – кмет на община Велинград, инж. Иван Делчев – управител на фирмата-изпълнител „ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, инж. Стефан Шулев – директор на НПГГС „Христо Ботев“, инж. Али Мареков – председател на Общински съвет – Велинград, Исмаил Моллов – зам.-кмет на община Велинград, Мартин Богоев – управител на фирмата „Богоев консулт“ ЕООД, осъществяваща строителен надзор по проекта, инж. Радка Русева – ръководител на проекта и Бояна Кирилова – PR на община Велинград.

Сред присъстващите на събитието бяха още зам.-директорите инж. Надежда Ганчева и Георги Янчев, преподаватели и ученици на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград, екипът от общински служители, който работи по проекта, журналисти и граждани.

В началото на пресконференцията инж. Радка Русева представи под формата на презентация подробна информация по проекта. Тя запозна присъстващите с общата и специфичните цели на проекта, целевите групи, дейностите и очаквани резултати.

От нейното изложение стана ясно, че той ще бъде с продължителност 30 месеца (12.01.2017 – 12.01. 2020 г.).  Общата стойност на проекта е 1 300 000 лева.

Във връзка с изпълнението му ще бъдат изградени двуетажна многофункционална масивна сграда, включваща физкултурен салон, заседателна и фитнес зала. По проекта ще бъде повишена също и енергийната ефективност на сградата на гимназията.

Кметът на община Велинград д-р Костадин Коев заяви, че отдавна следи отблизо работата на НПГГС „Христо Ботев“. Градоначалникът не пропусна да изрази своето задоволство от професионализма, с който се работи тук от страна на ръководство и преподаватели. Д-р Костадин Коев бе оптимист, че строителните работи по проекта ще приключат до честванията по случай 70-годишнината на НПГГС „Христо Ботев“, които са планирани за месец юни 2019 г.

Управителят на „Делчев Инженеринг“ ЕООД инж. Иван Делчев увери, че фирмата ще се справи качествено и в срок с проекта.

„От днес започваме да сбъдваме една мечта“, така характеризира истинската стойност на проекта директорът на НПГГС „Христо Ботев“ инж. Стефан Шулев. Той подчерта значимостта на неговото изпълнение за учебното заведение. Инж. Шулев припомни, че първият работен проект за изграждане на физкултурен салон в училището, датира от далечната 1960 г. Директорът на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград не спести похвали за неуморния труд на ръководителя на проекта инж. Радка Русева.

Много емоционално изказване пред присъстващите направи София Ключкова. Известната с активната си гражданска позиция общественичка не пропусна да отбележи своите спомени и впечатления за растежа и развитието на училището, натрупани през последните няколко десетилетия, обхващащи периода от неговото създаване до наши дни.

Г-жа Ключкова дори направи прогноза, че НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград скоро ще има не само национална, но и международна значимост. На финала на пресконференцията тя връчи букет на директора инж. Стефан Шулев.

На мястото, където ще бъде изграден новият физкултурен салон бе извършен тържествен водосвет от отец Иван.

След него кметът д-р Костадин Коев счупи ритуално бутилка шампанско в стрелата на багера, с което бе даден старт на строителните работи по проекта.

Последва първа копка от страна на градоначалника, изпълнителят инж. Иван Делчев и директорът инж. Стефан Шулев.

Тържествената проява на открито приключи с виртуозно изпълнение на песента „Хубава си, моя горо“ от страна на възпитаничката на ВГ „Караоке“ Нели Юсеинова.