Регионален парк „Абатството на Монтевельо“ – гори, скали и останки от замък

На 23 септември (Ден 24) групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград имаше изключително полезна визита в Регионален парк „Абатството на Монтевельо“ във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“, договор 2018–1–BG01–KA102–047029, финансиран по програма „Еразъм +“ . В понеделник сутрин българската група пристигна в административния център „Сан Теодоро“, … Продължете с четенето на Регионален парк „Абатството на Монтевельо“ – гори, скали и останки от замък