Първи практически стъпки в лесоустройството за възпитаници на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград създаде най-младата лесоустройствена група в България

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград създаде собствена лесоустройствена група. В нея се включиха 18 ученици от XII „б“ клас, а техен ръководител бе преподавателят им инж. Филип Устабашиев. Конкретният повод за създаването на първичната производствена единица пък бе провеждането на учебната практика по дисциплината лесоустройство. Темата на първото занятие в реална среда бе приложението на обозначителните знаци, използвани при инвентаризацията на горските територии.

Оригиналната идея намери пълна подкрепа от ръководството на ДЛС „Чепино“ и фирмата-изпълнител на лесоустройствените дейности на територията на стопанството – „Пролес-инженеринг“ ООД, която през тази година провежда теренно-проучвателните работи. Със съдействието на колегите от лесоустройствената група с ръководител инж. Ангел Ненов бяха осигурени всички необходими инструменти и материали за осъществяването на ценното практическо обучение.

Определеният маршрут за провеждане на учебната практика бе разположен на територията на ГСУ „Кондев чарк“ в землището на с. Грашево. Началната му точка бе при надморска височина 870 м, а крайната – при 1010 м.

В началото на практиката инж. Устабашиев запозна групата с основните изисквания при поставянето на обозначителните знаци, използвани в лесоустройствената дейност. Той обърна внимание на всички детайли от приложение №3 от Наредба №18/2015 г. за инвентаризиране и планиране в горските територии. Богатият над 15-годишен практически опит на инж. Устабашиев в областта на лесоустройството допринесе за качествено изясняване на всички основни дейности, свързани с практическото занятие – ориентиране с карта на терена, разпознаване на основни релефни форми, използване на GPS технология, видове обозначителни знаци и т.н. Всички ученици преди учебното занятие получиха индивидуално размножен картен материал за целите на своето обучение.

Първата задача бе полагането на боя на граничното дърво (око) между отдели 1121 и 1122 в ДЛС „Чепино“. Учениците без затруднения правилно се ориентираха на терена и откриха точното място. Върху старо дърво от обикновен габър личеше старата боя. С огромно желание и старание, вложено от учениците и под методическите насоки на инж. Устабашиев, окото бе подновено. След изпълнението на тази дейност всички тръгнаха по граничното било на силно пресечения терен, по което поставиха обозначителни знаци за граница между отдели. Въпреки трудния терен младите лесоустроители отново се представиха на ниво.

Практическото занятие по лесоустройство бе белязано и от един любопитен момент. В близост до началната точка на маршрута групата от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград осъществи изненадваща среща. По пътя учениците бяха посрещнати от две кучета-пазачи от древната порода алабай. Едрите средноазиатски овчарки изключително бързо се привързаха към дванадесетокласниците от специалност „Горско и ловно стопанство“ и също проследиха работата на групата.

Първият работен ден за лесоустройствената група от XII „б“ клас Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград приключи доста обещаващо, а следите от свършената работа вероятно ще останат живи десетилетия…

Коментари:

коментара