ПЪРВА ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА ПРЕД ПУБЛИКА НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ „ТЕАТЪР В УЧИЛИЩЕ“

“Обичайте театъра в себе си, а не себе си в театъра.”

– Константин Станиславски

Ученето не се случва само в училище,  в класната стая, в часовете и чрез  методите и принципите на класно – урочната система. Ученето е толкова разнообразно и иновативно, то почти се превърна във виртуален процес, в който медиите и медийните продукти изместиха фокуса от традиционното разбиране за класна стая.

Езикът, словото и литературата имат безкрайни възможности да дават знания, да възпитават ценности по метода на съпреживяването в роля и в разказването на истории. Реших, че като учител по БЕЛ,  мога да експериментирам  и да приложа в работата си театралната игра.

Магията на сцената и посланията, които носи, актьорската игра, сценичните декори и ефекти,  взаимоотношенията, които възникват по време на творческия процес – всичко това е различен път към необяснимия понякога свят на младите хора. С тази цел сформирахме клуб по интереси с възможностите по  ежегодните национални програми към МОН. За учебната 2022/23 година  изпълняваме проект по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, модул „Изкуства“ – направление „Театрално изкуство“.

Словесно изпълнителското изкуство и актьорското майсторство спомагат за освобождаването от притесненията на учениците от изяви пред публика, развиват ораторските им  умения и ги прави по-самостоятелни, самоуверени и подпомага развитието на качествата и заложбите им. Така се роди идеята и към днешна дата вече имаме смелостта да се наречем „Театър в училище“.

Нарекохме нашия творчески проект – театрален сезон и го обединихме под мотото „Писмата на поетите“. – сценични етюди по мотиви от кореспонденцията на Пенчо Славейков и Мара Белчева, на П. К. Яворов с Мина Тодорова и Лора Каравелова.  Нравствено – философските и естетически проблеми, отразени в творчеството им, предпоставят интереса на учениците към великите любовни истории на двамата поети. Така тези изключителни личности, с воля за висш духовен живот и с идеята за свръхчовека, стават по-разбираеми с личните си човешки истории.

На 31.05.2023 г. представихме пред публика и първото заглавие от репертоара – „ЛЮБОВ В ПИСМА“ – ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ И МАРА БЕЛЧЕВА.

Доверихме се на нашата публика и в изпълнената зала с ученици от 10 а, 10 б , 9 б клас и учители се пренесохме в света на една любовна история от миналия век.

С благодарност към труда и положените усилия от участниците, с учителска удовлетвореност от възможността заедно с моите ученици да сме в мястото, наречено изкуство, представям артистите:

Йорданка Терзиева от 10 а клас в ролята на Мара Белчева, Красимир Крачов от 10 б клас в ролята на Пенчо Славейков, Дарина Тетимова от 9 в клас, с чийто глас съчетахме чисто документалната част от представлението с артистичната в едно въздействащо цяло.

С благодарност за отговорното и безупречно техническо обезпечаване и към Касимир Джалев и Спасимир Методиев от 10 а клас.

Благодаря лично и от името на участниците от „Театър в училище“ за съдействието,  подкрепата и оценката от г-н Георги Янчев и инж. Надежда Ганчева – директор и зам. – директор в гимназията!

И както споделих с присъстващите в залата – знанието и истинските ценности не се променят във времето. Променят се само лицата на личностите и събитията, чрез който те достигат до нас. Днес това отново се случи с лицата на Пенчо Славейков и Мара Белчева, две емблематични фигури от историята на българската литература, интелектуалци с кауза и достойнство.

Недялка Стефанова, учител по БЕЛ

Следете новините и на адреса:

„УЧИЛИЩЕ ЗА ТЕАТЪР“ – официален сайт

Коментари:

коментара