Първа визита за учениците от X клас в БИСД „Пашови скали“

Базата за интензивно стопанисване на дивеча „Пашови скали“, разположена на територията на УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола бе домакин на практическо обучение за учениците от X клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Теренното занятие бе посветено на ловностопанските съоръжения и се проведе на 11 октомври 2023 г. (сряда).

Групите от ученици от Х клас на спец. „Горско стопанство и дърводобив“, ръководени от своя преподавател инж. Филип Устабашиев за първи път посещават БИСД „Пашови скали“.

В самото начало на учебното занятие групата получи подробна информация за комплекса от ловностопански дейности, извършвани на територията на стопанството и в частност в БИСД „Пашови скали“. Оградената площ, създадена през 1988 г., се характеризира със силно пресечен релеф и се простира върху площ от 234 хектара. В оградената площ се стопанисват съвместно три вида едър дивеч – елен лопатар, муфлон и дива свиня.

Практическата работа на учениците продължи със запознаването с част от хранителните комплекси на територията на БИСД „Пашови скали“. Учениците разгледаха отблизо конструктивното устройство на изградените чакала, както и различните типове хранилки. Не бяха подминати и фундаментални въпроси, засягащи солищата, калищата и водопоищата за дивеча.

По време на практическото си обучение възпитаниците на НПГГС „Христо Ботев“ разгледаха отблизо и конструктивното устройство и специфични особености на изградените капани за улов на живи животни.

С тази дейност не се изчерпа богатата програма за десетокласниците. Визитата им в БИСД „Пашови скали“ не остана незабелязана и от ловните кучета в оградената площ. С вроденото си чувство на привързаност към четирикраките ловни партньори, учениците не пропуснаха да ги наградят с нужното внимание.

Оптималните атмосферни условия и приятно пътуване до БИСД „Пашови скали“ превърнаха учебната практика по ловно стопанство в уникално събитие за учениците. Придобитият практически опит със сигурност ще допринесе за изграждането им като качествени специалисти и в областта на ловното стопанство.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, която е единственото асоциирано към Лесотехнически университет – София учебно заведение в България, работи и си партнира дългосрочно и много успешно с УОГС „Георги Аврамов“ – Юндола.

Коментари:

коментара