Практически занятия събраха ученици и студенти на територията на УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола

Ученици от XII клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград взеха участие в учебна практика на студенти от Лесотехнически университет. Занятията по дисциплината „Основи на лесоустройството и горска таксация“ за студентите от IV курс на спец. Екология и опазване на околната среда се проведоха на 14 и 15 април 2022 г. Практическите дейности се осъществиха на територията на УОГС „Георги Аврамов“ – с. Юндола. Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград е единственото у нас асоциирано училище към Лесотехнически университет – гр. София. Учебната практика протече под научното и методично ръководство на доц. д-р инж. Илко Добричов и с участието на хон. ас. инж. Филип Устабашиев, който е един от водещите преподаватели в НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

По време на практическите занятия учениците и студентите, които са на финален етап от своето обучение, имаха възможност да приложат натрупаните знания по лесоустройство и таксация, в реална среда. Те извършиха преки измервания, свързани с установяването на основните таксационни показатели на насажденията и приложиха различни методи за таксиране на дървостоите. Практическите дейности на територията на УОГС „Георги Аврамов“ включваха също ориентация на терен с горскостопанска карта, запознаване с основните обозначителни знаци, използвани в лесоустройството, попълване на таксационни описания и др.

Учениците и студентите изразиха задоволство от проведената учебна практика по лесоустройство и горска таксация на територията на УОГС „Георги Аврамов“ – с. Юндола.

Коментари:

коментара