Практика „3 в 1“ за учениците от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

Преподавателят по МГСР инж. Иван Дулев доказа, че за него няма тайни при работата с моторен свредел

На 12 май (четвъртък) на територията на УОГС „Георги Аврамов“ – Юндола се проведоха практически занятия за учениците от XI клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград. Училището ни ползва учебната база на Лесотехнически университет – гр. София и има статут на единственото асоциирано към висшето учебно заведение в страната в областта на горското стопанство.

Обучението включваше теми, свързани с дисциплините „Горска таксация“, „Лесовъдство“ и „Механизация на горскостопанските работи“. Групата от ученици бе ръководена от инж. Надежда Ганчева, зам.-директор и преподавателите инж. Цветан Чечев и инж. Иван Дулев.

Ползотворното практическо занятие включваше разнообразни дейности. Изключителен интерес за учениците предизвика практическото занятие с моторен свредел. Преподавателят по МГСР инж. Иван Дулев демонстрира нагледно работния процес с инструмента. Под негово ръководство учениците също получиха отлична възможност да придобият умения за прецизна работа с моторния свредел.

Коментари:

коментара