Ползотворна работна среща на територията на ДЛС „Тракия“

От 10 до 12 март 2023 г. ДЛС „Тракия“ бе любезен домакин на работна среща с участието на лесовъдското методическо обединение на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Тематичното направление на работа бе организацията и провеждането на предстоящия Задължителен държавен изпит по придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК).

Обучението бе проведено от г-жа Маргарита Гатева от Аграрен университет – гр. Пловдив, която е висококвалифициран експерт в областта на професионалното образование, с натрупан богат опит в МОН.

Екипът от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград бе ръководен от зам.-директора инж. Надежда Ганчева и включваше преподавателите инж. Цветан Чечев, инж. Филип Устабашиев, инж. Иван Дулев, инж. Вергиния Иванова и инж. Ирина Ачева.

В работната среща активно участва и екип от Лесотехническата професионална гимназия – гр. Берковица, ръководен от директора г-жа Христина Христова.

Представителите на двете учебни заведения са включени в авторския колектив към МОН, разработил Националните изпитни програми по професионално направление 623 „Горско стопанство“.

Работните дейности се проведоха на територията на Ловен дом „Градина“, който представи перфектни условия на педагогическите екипи от двете професионални училища.

Коментари:

коментара