Ползотворна практика за десетокласници от НПГГС „Христо Ботев“ в БИСД „Пашови скали“ на УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола

Групата на НПГГС „Христо Ботев“ на територията на БИСД „Пашови скали“

Практически занятия по дисциплината „Ловно и рибовъдно стопанство“ на територията на УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола се проведоха за учениците от Х „а“ клас. Под ръководството на своя преподавател инж. Филип Устабашиев възпитаниците на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград посетиха базата за интензивно стопанисване на дивеча „Пашови скали“. Учебната практика, посветена на ловностопанските съоръжения, се проведе на 29 септември 2022 (четвъртък).

Всички посетители на БИСД на територията на УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола преминаха задължителна дезинфекция

Групата от 27 ученици от спец. „Горско стопанство и дърводобив“ бе посрещната от ръководителя на направление лов, д-р Тодор Въргов. Националната ПГГС „Христо Ботев“, която е единственото асоциирано към Лесотехнически университет – София учебно заведение в България, работи и си партнира дългосрочно и много успешно с УОГС „Георги Аврамов“ – Юндола.

В началото на занятието д-р Въргов запозна учениците с основните характеристики на стопанството, като фокусира вниманието им към ловностопанската дейност. БИСД „Пашови скали“ е създадена при естествени природни условия през 1988 г. и е разположена върху площ от 234 хектара. Д-р Въргов представи основните направления на работа и предизвикателства пред ловните специалисти тук. В оградената площ се стопанисват съвместно три вида едър дивеч – елен лопатар, муфлон и дива свиня.

Срещите на учениците с д-р Тодор Въргов винаги са уникални и неповторими

Практическата работа на учениците, ръководени от д-р Въргов и инж. Устабашиев продължи със запознаването с част от хранителните комплекси на територията на БИСД „Пашови скали“. Много ползотворно премина и дискусията, свързана със споделянето на добри практики при подхранването на дивеча. Учениците разгледаха отблизо конструктивното устройство на изградените чакала, както и различните хранилки. Не бяха подминати и фундаментални въпроси, засягащи солищата, калищата и водопоищата за дивеча.

Отличното време и комфортното пътуване допринесоха също за високата степен на удовлетвореност на учениците. Придобитият практически опит със сигурност ще бъде ценен източник при изграждането им като качествени специалисти и в областта на ловното и рибовъдното стопанство.

Учебната практика по ЛРС донесе огромна доза емоции и вдъхновение за учениците от X „а“ клас

Коментари:

коментара