Ползотворна визита в Институт за професионално образование „Ариго Серпиери“ – Болоня

На 12 септември (Ден 13) групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград посети единственото в Болоня професионално учебно заведение, подготвящо кадри в областта на селското и горското стопанство. Визитата в Институт „Ариго Серпиери“ – Болоня бе включена в програмата по проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“, договор 20181BG01KA102047029, финансиран по програма „Еразъм +“.

Посещението на българската група броени дни преди старта на новата учебна година в едно от водещите професионални училища в региона се оказа изключително полезно и многопосочно.

Делегацията от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград, бе посрещната лично от директора проф. дсн Тереза Д`Агуано и преподавателите в Институт „Ариго Серпиери“ Силвия Джианели (ботаника) и Джузепе Копета (английски език).

Първите две презентации за деня бяха представени от г-жа Джианели. Първата бе тематично свързана с Болоня. Втората бе посветена на образователната система в Италия. От информацията стана ясно, че професионалните направления са общо 11. В сектор „Селско и горско стопанство“ се обучават около 5% от учениците.

Институт „Ариго Серпиери“ има филиали в Сасо Маркони, където има и задочна форма на обучение. Другият филиал е разположен в Лояно и се намира на 34 км от Болоня. Това училище е в направлението, свързано с „управление на горите и планинските ресурси“. Логистичните и транспортните проблеми, обусловени от географското му местоположение, за съжаление поставят това учебно заведение в неизгодно положение.

Въпреки това домакините бяха осигурили и преподавател от филиала в Лояно. Той презентира един от успешните проекти на училището, свързан с опазването и използването на обикновения кестен (Castanea sativa).

Веднага след приключване на лекцията българските ученици заедно със свои италиански връстници от Институт „Ариго Серпиери“ разгледаха материалната база на професионалното учебно заведение.

Дванадесетокласниците Елиза и Федерико запознаха подробно своите нови приятели от България с всички кабинети, лаборатории за практически занятия, физкултурен салон и др. съоръжения в двора на училището.

Училището в Болоня има собствена земя на площ от 15 хектара, която го заобикаля. Изпълнява интегриран план за развитие, прилагащ системи за обмен, които гарантират защитата на почвата. Произвеждат се пшеница, цвекло, соя и грах. Има овощна градина и лозе със сортове, характерни за региона.

В момента в училището се обучават около 400 ученици. Педагогическият колектив е съставен от 60 преподаватели.

„Във всеки случай през последните години се наблюдава подновен интерес към селското стопанство, което се изразява с по-висок брой ученици на нашия институт“, сподели проф. дсн Тереза Д`Агуано.

Според резултатите от изследване за качеството на обучение в средното образование, Институт „Серпиери“ заема престижното трето място в Болоня и е пети по заетост на завършилите.

Проф. дсн Тереза Д`Агуано ни показа и новата модерна инсталация на училището, която се очаква да бъде официално открита в края на този месец.

Директорката на Институт „Серпиери“ разказа за всички подобрения, които ще настъпят по отношение на качеството на различните видове сладка и натурални сокове, получавани от произведената продукция от площите на училището. До момента Институт „Серпиери“ продава на символични цени от 2-3 евро/брой сладката и соковете, но очаква да получи разрешение да превърне тази дейност в източник на приходи за училището.

Работната група от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград се убеди в безспорните качества на произвеждана продукция в Институт „Ариго Серпиери“. Домакините бяха подготвили почерпка за българската делегация.

Коментари:

коментара