Ползотворна българо-сръбска визита в ДЛС „Тракия“ за гостите на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

Изпълнен с изключително ценен практически опит се оказа 23 ноември 2022 г. за сръбските гости на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград. Програмата за третия ден от визитата на представителите на Шумарската школа – гр. Кралево, протече на територията на едно от образцовите ловни стопанства у нас – ДЛС „Тракия“. Освен дивечовото богатство, с което се отличава района, огромен процент от работещите в него са възпитаници на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград. Гостоприемен домакин на българо-сръбската група бе лично директорът на ДЛС „Тракия“, инж. Огнян Христов.

Първият обект, който бе посетен бе разположен в ГСУ „Чекерица“. Там групата, ръководена от зам.-директора на Националната ПГГС „Христо Ботев“, инж. Надежда Ганчева разгледа отблизо една от гордостите на ДЛС „Тракия“ – фазановото стопанство. Съоръжението предлага отлични условия за развъждане не само на фазани, но също и на яребици и диви пуйки.

В групата от Националната ПГГС „Христо Ботев“ бяха включени ученици от IX и X клас – Иван Нейков, Петко Дамов, Красимир Джалев, Спасимир Методиев, Иван Ганчев и Петър Хрисков.

Богатият опит и традиции в областта на производството на дребен пернат дивеч представи д-р Снежана Петкова, служител на ДЛС „Тракия“. Гостите се запознаха с устройството на фазанарията, включените в нея помещения и различните изисквания в тази посока.

Д-р Петкова със задоволство изтъкна факта, че по разработена от нея рецепта се приготвя фуражната смес за хранене. Резултатът е в основата на изключително ниската смъртност /под 1%/.
Храненето на малките фазанчета е също по нейна рецепта. Д-р Петкова подчерта приноса за тотално обновената фазанария и въведените автоматизирани технологии на директора на стопанството – инж. Огнян Христов.

Директорът на ДЛС „Тракия“, инж. Христов след обяда се срещна с групата и разказа за уникалността на стопанството, което той ръководи от 2017 г. То се характеризира с разнообразен профил, чиято най-ниска точка е разположена на 120 м, а най – високата достига 2100 м надморска височина. С други думи служителите на стопанството полагат ежедневни грижи за дивеча от равнинната до планинската зона.

Много интересни и ползотворни бяха проведените разговори между инж. Христов, г-н Зоран Николич и инж. Надежда Ганчева във връзка с планирани мероприятия и дейности, които да бъдат осъществени в перспектива. Директорът на Шумарската школа и преподавателят Драган Щавлянин бяха впечатлени от професионализма и гостоприемството на ДЛС „Тракия“ и отправиха своите благодарности към домакина и създадената перфектна организация от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Втората част от посещението в ДЛС „Тракия“ бе осъществена в участък „Градина“, където ръководител е Георги Тошев, възпитаник на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Гостите се разделиха на две групи. Първата направи обиколка на оградената площ и извърши подхранване на дивеча. Втората по време на теренния си обход извърши наблюдение и преброяване на дивеча. Това беше много полезен практически урок, защото бяха коментирани в дълбочина въпроси, свързани с практическото разпознаване на различните възрастови групи при едрия дивеч за целите на подборния отстрел.

Всички останаха впечатлени от организацията на работа и поддържането на биотехническите съоръжения за основните видове дивеч, сред които благороден елен, елен лопатар, сърна и сив заек.

Много доволни и леко уморени от дългия и наситен с дейности 23 ноември, българо-сръбската група потегли обратно към Велинград.

Ръководството на Националната ПГГС „Христо Ботев“ организира официална вечеря за своите скъпи гости от Шумарската школа – гр. Кралево. На нея присъстваха и дългогодишните преподаватели в гимназията инж. Катя Метанова и инж. Христо Белухов.

По време на вечерята, инж. Ганчева запозна групата от Сърбия с програмата и организацията за последния ден от визитата. За 24 ноември бе предвидено посещение на Лесотехнически университет – гр. София.

Коментари:

коментара