Паркът на езерата Сувиана и Бразимоне – финалната визита за групата от НПГГС „Христо Ботев“ в Италия

В царството на вековните кестенови гори

На 26 септември (Ден 27) групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград посети паркът на езерата Сувиана и Бразимоне, носещ името „Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone“.

Това е последната визита в Италия, организирана във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“, договор 20181BG01KA102047029, финансиран по програма „Еразъм +“ .

Българската група бе посрещната от Лучия, която бе подготвила специални подаръци – луксозни издания, посветени на парка и неговото опазване във връзка с екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Регионалният парк на езерата Сувиана и Бразимоне обхваща площ от 3 833 хектара в общините Камуняно, Кастел ди Касио и Кастильоне деи Пеполи в провинция Болоня, в централната част на Болонезките Апенини, с надморска височина от 468 до 1283 метра надморска височина.

Паркът се характеризира с местоположението си, простиращ се върху два големи басейна с изкуствен произход, прекрасните водните площи Сувиана и Бразимоне , създадени през миналия XX век.

Особен интерес представлява технологичната система, която регулира водноелектрическите централи в Сувиана, където има посетителски център, посветен на водата, и Бразимоне, който разполага с информационна структура за ENEA. Освен това езерата са оборудвани да предоставят възможност за гребане и уиндсърф, като по този начин представляват силна атракция през летния период.

В парка е възможно да се наблюдават смесени гори, съставени от бук, дъб, кестен и залесявания с иглолистни видове, които покриват склоновете. Територията се отличава със стръмни върхове, докато в по-долните възвишения наклоните са по-полегати.

Ограничената посещаемост на тези места благоприятства за развитието на дивата природа, сред която се откроява благородния елен. Срещат се още сърна, елен лопатар и дива свиня.

Посещението на българската група съвпадна с активния брачен период на благородните елени в парка. Групата от НПГГС „Христо Ботев“ имаше възможност да чуе брачния рев на рогачите по време на сватбуването им в района.

Българската делегация имаше и вълнуващо посещение на Музея на дървото (Museo del Bosco), разположен в местността Поранчето – Байно. Той се намира във възстановеното пространство на стари селски къщи, вмъкнати във великолепна кестенова гора с отделни екземпляри на 500-600 години.

Малката стая на приземния етаж на музея предлага дисплей, който запознава посетителите с ботаническите, вегетационните и лесовъдските характеристики на четирите основни планински гори в района, съставени от дъб, кестен, бук и иглолистни култури.

Музеят има и изглед към гората, с диорама, съсредоточена върху връзката между гората и животните.

Веднага след прибирането си от парка на езерата Сувиана и Бразимоне, се състоя и кратка, но емоционална церемония за всички.

Групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград си взе довиждане със своята преводачка Лили Калибацева. Преподавателите инж. Филип Устабашиев и инж. Ирина Ачева и учениците ни благодариха от сърце на лъчезарната Лили, за неуморния труд и енергия, които тя вложи в реализирането на проекта.

„За нас бе истинска чест, удоволствие и привилегия да работим с теб“, отбеляза в своето слово инж. Устабашиев.

В края на тържеството г-ца Калибацева получи напълно заслужени аплодисменти за изключително професионалната си работа с групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград.

20 ученици и техните двама учители ще стъпят на българска земя на 28 септември 2019 г.

Коментари:

коментара