Оценката на ловни трофеи – запазена марка за Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

Последните учебни дни от календарната 2023 г. в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград освен подчертаното предпразнично настроение носят и своята висока образователна стойност.

За учениците от XII „б“ клас, изучаващи дисциплината Лов настъпи моментът за практическото обучение, посветено на оценката на ловни трофеи от различни видове дивеч.

Обект на първото тематично занятие в тази посока бе емблематичен вид за България – благородният елен, за който страната ни е притежател на световния рекорд на Христо Иванов от 1988 г. и оценен на ловното изложение през 1990 г. в Нитра (Словакия). Добитият край Силистра трофей остава №1 вече над 33 години с резултат 273,60 CIC точки.

Практическото обучение на бъдещите „техник-лесовъди“ от специалност „Горско и ловно стопанство“ бе обезпечено с богатата трофейна сбирка, която притежава училището. Колекцията е събирана в продължение на десетилетия и е една от визитките, изграждащи модерната материална база на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Учебната практика бе проведена под ръководството на водещия преподавател по лов, инж. Филип Устабашиев. В началото учениците бяха запознати с общите правила и принципи при оценката на ловни трофеи, а впоследствие задълбочено бяха коментирани специфичните особености при тази дейност за благородния елен.

Инж. Устабашиев представи нагледно елементите на рогата при благородния елен, всички показатели, добавки за красота и отбиви за недостатъци, включени в оценката на нормално развитите за вида трофеи. В първото си практическо занятие учениците получиха индивидуална възможност да измерят и някои от основните показатели, свързани с оценката на трофеите от благороден елен.

Групата отдели специално внимание и на експоната от благороден елен, разположен в централното фоайе на гимназията. Високата добавена стойност, която осигурява практическата работа на преподавателите по професионална подготовка с учениците, определено заема централно място в учебния процес.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград се гордее с изградените дългогодишни традиции в областта на обучението по ловно стопанство. И оценката на ловни трофеи не прави изключение. Достатъчно е да припомним, че основите и високото качество на обучение в тази професионална област датират още от средата на миналия век, когато в продължение на цели 15 години изявен преподавател в училището е проф. Иван Колев (по-късно преподавател във ВЛТИ), който безспорно се е доказал като учен от световна величина. И днес, 100 години след рождението на проф. Иван Колев, неговият дух със сигурност придава нова сила и вдъхновение на последователите му в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Коментари:

коментара