Обучителен курс по природосъобразно производство на висококачествена дървесина се проведе в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

На 18 април 2024 г. в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград бе проведен лекционен и практически курс, посветен на темата „Природосъобразно производство на висококачествена дървесина – диалог между екология и икономика“.

Водещ лектор на актуалната за горския сектор тема бе гл. ас. д-р инж. Нено Александров. Преподавателят от катедра „Лесовъдство“ на Лесотехнически университет – гр. София е един от изключително успешните учени в тази сфера, а освен това е и възпитаник на училището – отличник на Випуск 1998 г. на ТГС „Христо Ботев“ (днес Национална ПГГС „Христо Ботев“).

Теоретичната част от обучението на учениците от двата 11-ти класа премина в конферентната зала на училището. Гл. ас. д-р инж. Нено Александров представи подробно процеса по отглеждане на гората и дефинира понятието „висококачествена дървесина“.

Преподавателят от Лесотехнически университет постави важен акцент върху растежния процес в насаждението, както и върху основните изисквания и критерии при подбора на т. нар. „дървета на бъдещето“ и последователността при провеждането на отглеждането на насаждението.

Практическата част от обучението по Саарландския метод се проведе в широколистни насаждения на територията на ГСУ „Кондев чарк“ от ТП „ДЛС Чепино“ – гр. Велинград. Групата от Национална ПГГС „Христо Ботев“ бе ръководена от преподавателите по професионална подготовка – инж. Цветан Чечев и инж. Иван Дулев. Пълно съдействие за провеждането на теренните дейности бе оказана от ръководството на велинградското ловно стопанство. Внушителната група от бъдещи млади лесовъди бе посрещната на терен от инж. Найден Петров – зам.-директор на ТП „ДЛС Чепино“.

По време на практическото занятие, гл. ас. д-р инж. Нено Александров даде ценни указания и предостави възможност на учениците сами да приложат наученото и да селектират „дървета на бъдещето“, както и да отгледат насажденията по Саарландския метод.

Обучителният курс на тема: „Природосъобразно производство на висококачествена дървесина – диалог между екология и икономика“ е част от утвърдената тематична програма от професионални дейности, посветени и на 75-годишнината на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Пълният списък от събития в професионалното направление „Горско стопанство“ бе обсъден и съгласуван между зам.-директора на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, инж. Надежда Ганчева и деканът на Факултет „Горско стопанство“ при Лесотехнически университет – гр. София, доц. д-р инж. Стоян Стоянов.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград е единственото средно професионално учебно заведение в страната, което има статут на асоциирано училище към Лесотехнически университет – гр. София.

Коментари:

коментара