Обучение за педагогическите специалисти от НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

„Педагогически специалисти от НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград ще участват в квалификационни обучения по програми ,,Проектно – базирано обучение” с  УИН 26070007 и  Програма „Тестовете като инструмент на оценка за придобиване на професионални знания, умения и компетентности”, с УИН 26070029 в Информационния регистър на МОН.

Обученията ще се проведат в две групи с продължителност 16 академични часа, като срокът на изпълнение е от 18.11.2022 г. до 22.11.2022 г. Задължително присъствената  форма ще се проведе в периода 18-19.11.2022 г.“

Коментари:

коментара