НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград стартира дейностите по изграждане на ученическо общежитие от съвременен тип

Ученическото общежитие на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград трябва да бъде готово до началото на новата учебна година

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград стартира изпълнение на дейностите във връзка с обект: „Инженеринг за преустройство, реконструкция и основен ремонт на Административна, делова сграда в Общежитие за нуждите на НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград“.

Припомняме, че през м. юли 2020 г., Министерски съвет със свое решение предостави безвъзмездно на Министерството на образованието и науката имот – публична държавна собственост в гр. Велинград за нуждите на Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“.

Обектът включва два самостоятелни имота в двуетажна сграда, която да се адаптира за училищно общежитие от съвременен тип. Местоположението на сградата е изключително благоприятно. Тя е разположена на по-малко от 100 метра от НПГГС „Христо Ботев“.

Инвестиционното намерение е насочено към оптимизиране на съществуващата сграда с обособяване на леглова база и към превръщането на пространства в партера в материална база с подходящи условия за хранене, самоподготовка, отдих, спорт и други дейности. Финансирането е осигурено с целеви средства от бюджета на Министерството на образованието и науката.

Съществуващите помещения ще се оптимизират до леглови капацитет от 26 легла, организирани общо в 12 стаи и 1 апартамент, обзаведени и оборудвани по подходящ начин, със собствен санитарен възел.

Идейната концепция включва изпълнение на редица енергоспестяващи мерки – полагане на топлоизолация по външни стени, подмяна на дограмата на сградата, топлоизолиране на покрива на сградата, топлоизолиране на пода на сградата, подмяна на осветление и др.

В предвидените дейности също е планирано изграждане на нов площадков водопровод, съвременна вътрешна водопроводна и канализационна инсталация, електрически инсталации и системи и др.

Сградата ще бъде модернизирана и по отношение на топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград изпраща поредната си успешна календарна година. По-рано през 2020 г. училището получи и чисто нов 32-местен автобус марка „ISUZU“. От 2019-а в училището функционират многофункционална спортна зала и зала за конференции. Всички нови придобивки превръщат НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград във все по-желано учебно заведение за ученици от цялата страна. Напълно естествено през 2020 г. училището реализира и високо ниво на прием на ученици в VIII клас (над 98% спрямо предварително утвърдения).

Коментари:

коментара