НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград стартира кампания по подбор на кандидатите за участие в проект „Нови възможности за развитие в сферата на горското стопанство – практики в Полша“ по програма „Еразъм +“

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград страртира изпълнението на дейностите по проект „Нови възможности за развитие в сферата на горското стопанство – практики в Полша“, с регистрационен номер 2022-1-BG01-KA122-VET-000076164, финансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС.

Участници в проекта ще бъдат 20 ученици на възраст 16-18 г. (X-XI клас) от НПГГС „Христо Ботев“ от специалностите „Горско стопанство и дърводобив“ и „Горско и ловно стопанство“ и двама придружаващи учители. Мобилността ще се проведе през месец юли 2023 г. в Полша.

Скоро след окончателното съгласуване с партньорите по проекта ще бъде обявена и пълната процедура по избор на участниците.

Във връзка с извършването на подбор на кандидатите в предстоящите часове на класа ще се извърши запознаването на учениците с основните условия и критерии при набирането, както и етапите на подбора на участниците в проекта.

Коментари:

коментара