НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград защити своя статут на училище с национално значение

Правителството реши шест професионални гимназии да запазят статута си на училища с национално значение считано от 1 септември 2021 година.

Училищата с национално значение са разположени в 5 области – Ловеч, Пазарджик, Стара Загора, Разград и София-област. Единственото учебно заведение с такъв статут на територията на област Пазарджик е Националната професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ във Велинград.

Преди 4 години шестте училища бяха обявени за национални, защото отговорят на изискванията да обучават ученици от други области на страната, несъседни на тази, в която е училището. Анализът на данните за учениците от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование позволява този статут да бъде запазен и занапред.

В Националната ПГГС „Христо Ботев“ се обучават ученици от 15 области в страната. През новата учебна 2021/22 година бе реализиран рекорден прием за последното десетилетие, а на 15 септември в гимназията се очаква да влязат близо 80 нови ученици в VIII клас.

Утвърждаването на НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград за училище с национално значение за новия 4-годишен период е поредната висока оценка за ръководството и колектива на училището.

Коментари:

коментара