НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград е безспорен лидер в класацията за одобрени проекти по програма „Еразъм+“ за 2021 г.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград ще продължи изключително успешната си работа по програма „Еразъм +“ и през 2021 г. Училището ни спечели за четвърта поредна година проект по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Нещо повече – проектното предложение на НПГГС „Христо Ботев“ бе класирано на престижното първо място в България. Подадените проектни предложения в професионалния сектор през тази година бяха 223. Само първите 56 класирани проекта получиха финансиране. Резултатите бяха оповестени от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) на 12 юни 2020 г.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград получи за своето проектно предложение 96 точки. Високата оценка е качествен показател за бъдещия проект „Изграждане на практически компетенции в сектора на горското стопанство и усвояване на добри практики в грижата за природните паркове и защитените територии“. Обучението на учениците ще се проведе през следващата година в Болоня (Италия).

През лятото на 2018 г., НПГГС „Христо Ботев“ реализира първия си проект по програма „Еразъм+“. Група от 20 ученици, ръководена от зам.-директора инж. Надежда Ганчева и преподавателя Ирина Аврамова проведе едномесечно обучение в Севиля (Испания).

Националната ПГГС „Христо Ботев“ реализира в периода 30 август – 27 септември 2019 г. втори проект по програма „Еразъм+“. 20 ученици под ръководството на техните преподаватели инж. Ирина Ачева и инж. Филип Устабашиев натрупаха ценен опит, свързан с устойчивото горско стопанство и добрите практики в Болоня (Италия).

През м. септември 2020 г. пък предстои 20 ученици и 2 учители да посетят Лайпциг (Германия) по линия на програма „Еразъм+“. Там българската група в рамките на 1 месец ще работи активно по проект „Мобилност за устойчиво горско стопанство“.

Коментари:

коментара