НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград бе домакин на дискусия за кариерен избор и развитие

ас. д-р Венета Узунова бе модератор на събитието в НПГГС „Христо Ботев“

На 5 ноември (вторник) в конферентната зала на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград се състоя среща, посветена на кариерния избор и развитие. Събитието бе организирано в партньорство с представители на Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост и JobTiger – HR компания и кариерен сайт.

Основен модератор на дискусията бе ас. д-р Венета Узунова от ДИПКУ към Тракийски университет – Стара Загора. Присъстващите ученици от XI клас на гимназията имаха възможност да научат за професиите на бъдещето.

По време на събитието бе поставен основен акцент върху въпроса: „Как да си избера кариера?“.

В дискусията се включиха също представители на различни водещи компании от целулозно-хартиения сектор. Сред тях бяха доц. д-р инж. Станка Недева – ръководител „Научноизследователска дейност“ и гл. редактор на списание „Целулоза и хартия“ към Институт по целулоза и хартия АД, Крум Лазаров от Монди Стамболийски ЕАД и Снежана Цанева – специалист Човешки ресурси в „Дунапак – Родина“ АД.

Крум Лазаров е сред възпитаниците на НПГГС „Христо Ботев“

Присъстващите бяха запознати с историята, основния предмет на дейност и успехите на компаниите в целулозно-хартиената промишленост. Бяха посочени конкретни възможности за бъдеща реализация в сектора.

Коментари:

коментара