Ново европейско предизвикателство за учениците от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград стартира своя спечелен проект по програма „Еразъм+“, който ще се реализира през 2024 г. Проектното предложение “Устойчиво развитие на флората и фауната в южни и тропически островни региони” е по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Гимназията спечели за седма година финансиране по програма „Еразъм+“. Бъдещата мобилност ще се проведе в Испания през м. юли 2024 г. и има рекорден бюджет от всички реализирани до момента проекти зад граница от училището. Основната идея и координация по проекта е на инж. Надежда Ганчева, зам.-директор на Националната ПГГС „Христо Ботев“.

Проектът “Устойчиво развитие на флората и фауната в южни и тропически островни региони” бе разработен в отговор на съвременните предизвикателства в сферата на образованието и иновациите, които изискват специфична подготовка на възпитаниците на гимназията.

Канарските острови, където ще се проведе лятната мобилност по програма „Еразъм+“ се отличават с много различни природни дадености по отношение на флора, фауна, петрография и екология. Точно затова тяхната екзотика би подпомогнала компетентността за формиране на  различни опит и  визия за стопанисването, грижата и създаването на растителни и животински съобщества. Практическият опит ще стимулира аналитичността, изследователския дух и възможността на учениците да правят сравнителни характеристики по отношение на многофакторното влияние на природните условия и начина им на въздействие върху живота на хората. За част от учениците този натрупан опит би могъл да прерасне в изследователски  проект, който да бъде представен пред останалите ученици и учители, през нашите партньори в процеса на обучение и образование, както и да бъде основата на тематично проучване за възлагане на дипломен проект при завършване на средното им образование.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград започва процедура по подбор на участниците в предстоящия проект в Испания.

Всеки от кандидатите, който има навършени 16 години към 31.05.2024 г., трябва да заяви своето желание за участие в мобилността чрез регистрационен документ, който ще се получава от началото на втория учебен срок от деловодството на гимназията. Освен това, кандидатът следва да представи мотивационно писмо в свободен стил, което да бъде разгледано от комисията по подбор.

Сред критериите за предварителна селекция са:

  • успех от предходната учебна година;
  • цялостен успех по професионална подготовка;
  • успех по английски език;
  • липса на наложено наказание от педагогически съвет;
  • активно участие в училищния живот.

Окончателната селекция на комисията ще следва да класира съответният брой ученици, заявени за участие в мобилността, както и 2 резерви (в случай на невъзможност на някой ученик да замине). При избора ще се следват ясно оповестените критерии за окончателна селекция, както и:

  • редовното присъствие в клас, като часовете по професионална подготовка са от особено значение;
  • успешно издържан тест по английски език;
  • среден общ успех към първия учебен срок;
  • активно участие на кандидатите в събития за издигането на престижа на училището.

Коментари:

коментара