Незабравимо гостуване в образователен парк „Градините на Маргарита“ в Болоня

На 16 септември (Ден 17) групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград посети образователен парк „Градините на Маргарита“ във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“, договор 20181BG01KA102047029, финансиран по програма „Еразъм +“.

Д-р Фаусто Бонафеде винаги е ценен събеседник

За втори път любезен домакин на работната група от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград бе организацията WWF Болоня, представена от д-р Фаусто Бонафеде и колегата му биолог Франческо.

Образователният парк „Градините на Маргарита“ е създаден през 1994 г. Бил е зает от басейн за изоставени деца в продължение на около двадесет години, тоест откакто „летните колонии в Болоня“ престанаха да съществуват. Ограден и оборудван с малка дървена сглобяема конструкция, той бе незабавно посочен от WWF като оптимално място за изграждане на малка естествена зона в обширния и много натоварен градски парк.

Бетонните брегове на басейна бяха разрушени и променени, за да придадат форма на резервоар с възможно най-естествен вид. Дъното на изкопа беше хидроизолирано с пластмасов лист, след което покрито с пръст. В този момент доброволци поемат отговорността да намерят типични и сега редки водни растения в каналите на равнината за засаждане в новата влажна зона. Околната земя беше почистена от многобройни боклуци и засадена с храсти, характерни за равнината на Емилия. Развитието на водната растителност беше много бързо.

През годините езерото се обогатява със засаждането на нови видове, включително голямата бяла водна лилия, жълтата водна тинтява, утриколария (месоядно растение), жълтия ирис.

Забележителен успех е скорошното въвеждане на Hydrocotyle vulgaris, вид в непосредствена опасност от изчезване в региона, където той все още присъства на едно място.

От друга страна, рядката блатна орхидея (Orchis laxiflora), която също е застрашена от изчезване в провинцията, се е разпространила сама. Водната фауна включва зелени жаби, тритони и безброй безгръбначни.

Поради богатството и рядкостта на флората, езерото днес е биотоп с поне провинциално значение. Езерцето с площ около 450 кв. м. сега се управлява от доброволци от WWF Болоня, които осигуряват неговото поддържане и отваряне за обществеността всяка неделя от края на март до началото на юни.

Българската група имаше уникалната възможност да се запознае с експонати на типични за региона видове змии.

Биологът Франческо показа най-често срещаните видове змии в региона

Образователен парк „Градините на Маргарита“ има площ от около 47 хектара и се характеризира с богат дендрологичен състав.

Водните площи в парка пък са истински оазис за популацията на костенурките. Земноводните са невероятна атракция за посетителите на парка.

Коментари:

коментара