На 21 март отбелязваме Международния ден на горите

Всяка година на 21 март отбелязваме Международния ден на горите. Събитието има за цел да повиши информираността на обществото за значението на горите, тяхното опазване и устойчивото им развитие.

Международният ден на горите още веднъж фокусира вниманието в целия свят върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен животински и растителен свят.

Възстановяването и устойчивото управление на горите спомага за справяне с кризата, свързана с изменението на климата и биоразнообразието. Също така горите предоставят на обществото разнообразни материални и нематериални ресурси, които имат важно значение за устойчивото развитие, насърчавайки икономическата дейност, която създава работни места и подобрява живота.

Темата за тази година се вписва в Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021-2030), призив за защита и поддържане на екосистемите по света.

Датата 21 март е определена за Международен ден на горите през 1972 г. с решение на Организацията по прехрана и земеделие към ООН (FAO).

ЧЕСТИТ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ГОРИТЕ!

Коментари:

коментара