НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО – 9 – 13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

НАЦИОНАЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ ХРИСТО БОТЕВ „ – ВЕЛИНГРАД

На 12 декември в гимназията ще се проведе състезание  „ ОТКРИЙ КНИГИТЕ „.

Събитието е насочено към изучаващите българска литература ученици от 11-ти и 12 – ти клас.

Има за цел  по пътя на забавлението, екипния модел  и отборно – с ъстезания дух да предизвика интерес към изучаваните автори и техните произведения.

Подготовката на отборите за състезанието предполага да обогатят знанията си в две посоки:

Литературна – знания за биографията на авторите, интересни факти от живота им, произведения и герои.

Лесовъдвска – точните латински наименования на растителни видове в парка на училището, където ще бъдат поставени търсените книги. За целта двата отбора имат изготвена карта с точен маршрут, която също трябва да разчетат и се ориентира

РЕГЛАМЕНТ

ПЪРВИ ЕТАП НА СЪСТЕЗАНИЕТО – „ Кой е аторът ? Кои са неговите произведения и герои ? „

Отборът попълва „ ЛИТЕРАТУРНА КАРТА „

ПОЛУЧАВА ТОЧКИ ЗА ВРЕМЕ И ЗА ВЕРНИ ОТГОВОРИ

ВТОРИ ЕТАП НА СЪСТЕЗАНИЕТО – „ ОТКРИЙ КНИГИТЕ „

Отборът получава карта с маршрут, на който местата на книгите са отбелязани с латинските наименования  на дървесните видове в парка на училището.

ПОЛУЧАВА ТОЧКИ ЗА ВРЕМЕ И ЗА ОТКРИТИ КНИГИ

Коментари:

коментара