Националната ПГГС „Христо Ботев“ с водещо място в класацията за одобрени проекти по програма „Еразъм +“ и за 2022 г.

За пета поредна година Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград спечели финансиране по програма „Еразъм +“. През 2022 г. училището ще реализира проект по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Проектното предложение „Надграждане на практическите компетенции на учениците за устойчиво развитие на горския сектор и подобряване на капацитета на учителите и мениджмънта на НПГГС „Хр.Ботев“ за въвеждане на дуално обучение“ бе оценено от комисията с 91 от 100 възможни точки. Резултатът го нареди на престижното пето място от всички 41 одобрени проекта в сектор „Професионално образование и обучение“. Високата оценка е качествен показател за бъдещия проект, който ще се реализира през 2022 г. в Болоня (Италия). В него ще участват 10 преподаватели и 20 ученици от гимназията, а продължителността на практическите дейности ще бъде 1 месец.

През лятото на 2018 г., НПГГС „Христо Ботев“ реализира първия си проект по програма „Еразъм+“. Група от 20 ученици, ръководена от зам.-директора инж. Надежда Ганчева и преподавателя Ирина Аврамова проведе едномесечно обучение в Севиля (Испания).

Националната ПГГС „Христо Ботев“ реализира в периода 30 август – 27 септември 2019 г. втори проект по програма „Еразъм+“. 20 ученици под ръководството на техните преподаватели инж. Ирина Ачева и инж. Филип Устабашиев натрупаха ценен опит, свързан с устойчивото горско стопанство и добрите практики в Болоня (Италия).

През м. октомври 2020 г. 20 ученици и 2 учители посетиха Лайпциг (Германия) по линия на програма „Еразъм+“. Там българската група, ръководена от инж. Вергиния Иванова и г-жа Мария Капричева, в рамките на 1 месец работи активно по проект „Мобилност за устойчиво горско стопанство“.

През настоящата 2021 г. пък предстои 20 ученици и 2 ръководители да участват в спечеления проект „Изграждане на практически компетенции в сектора на горското стопанство и усвояване на добри практики в грижата за природните паркове и защитените територии“. Домакин на практическите дейности отново ще бъде Болоня (Италия).

Коментари:

коментара