Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград с авторитетно присъствие на XXVII-та Международна изложба „Природа, лов и риболов“

Екипът на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград на щанда на XXVII-то Международно изложение „Природа, лов и риболов“

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград се представя със собствен щанд на XXVII-то Международно изложение „Природа, лов и риболов“. Утвърдилият се като най-престижен форум в България за опазване на природните ресурси и тяхното използване, бе открит официално на 22 март 2023 г. в Международен панаир – Пловдив. Събитието ще продължи до 26 март 2023 г. (неделя).

Лентата по време на откриването на изложението преряза заместник-министърът на земеделието Валентин Чамбов.

С уникален дизайн се отличава щандът на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград. Хилядите посетители на XXVII-то Международно изложение „Природа, лов и риболов“ имат възможност да се запознаят с богатата история и традиции на училището в обучението на кадри в областта на горското и ловното стопанство. На щанда с усмивка и полезна информация посрещат гостите на изложението, учениците Иван Ганчев и Спасимир Методиев, както и включените в организацията ученици Красимир Джалев, Петко Дамов и Камен Кондев. Те са ръководени от директора на Националната ПГГС „Христо Ботев“ инж. Стефан Шулев и зам.-директора инж. Надежда Ганчева.

Още през първия ден на изложението зоната на представяне на Националната ПГГС „Христо Ботев“ привлече сериозен интерес. Отблизо с щанда на гимназията се запозна и зам.-министър Валентин Чамбов. Висока оценка за присъствието на Националната ПГГС „Христо Ботев“ дадоха още инж. Стоян Тошев – изпълнителен директор на ИАГ, проф. д-р Иван Палигоров – председател на Съюза на лесовъдите в България, доц. д-р Мариус Димитров – декан на Факултет „Горско стопанство“ при Лесотехнически университет – гр. София, инж. Васил Василев – председател на НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България“, инж. Кирил Колев – директор на ДЛС „Воден – Ири Хисар“, инж. Огнян Христов – директор на ДЛС „Тракия“, инж. Димитър Мандулев – директор на ДЛС „Несебър“ и др. Сред посетителите имаше още ръководители на държавни предприятия, директори на стопанства, възпитаници и приятели на училището, които с нескрита гордост посетиха щанда на гимназията, която е единственото средно учебно заведение с участие в престижния форум.

Международното изложение „Природа, лов, риболов“ се реализира отново под егидата на Министерството на земеделието и в партньорство с Изпълнителната агенция по горите, държавните горски предприятия и Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ (НЛРС- СЛРБ). Акцент на тазгодишното издание на изложението е отбелязването на 125-та годишнина от създаването на организираното ловно движение в България, представлявано от НЛРС – СЛРБ, „Природозащитната роля на ловеца“. Специално внимание заслужава 8-ата национална трофейна изложба на паднали дивечови рога, която ще остане отворена за посетители до приключването на Седмицата на гората (9 април).

Колекцията, подготвена от НЛСР – СЛРБ включва 612 уникални трофея от 11 вида дивеч – благороден елен, елен лопатар, сърна, муфлон, дива свиня, вълк (черепи и кожи), черепи от чакал, лисица, язовец, черен пор, белка. Едни от първите, които се докоснаха до ценните трофеи, сред които и действащият световен рекорд от трофей на благороден елен от 1990 г., още по време на подготовката преди откриването на форума, бяха учениците от Националната ПГГС „Христо Ботев“.

Освен голямо разнообразие от изделия за лов, риболов, алтернативен туризъм и спорт от водещи фирми, изложбата представя дейността на държавните горски предприятия, на институции и сдружения, свързани с горското стопанство, рибарството, дивечовъдната дейност, съхраняването и облагородяването на околната среда.

Коментари:

коментара