Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград с участие в XXVI-та Международна изложба „Природа, лов и риболов“

Екипът на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград на щанда на XXVI-то Международно изложение „Природа, лов и риболов“ е представен от учениците Деница Баракова и Димитър Балтаджиев, ръководени от зам.-директора инж. Надежда Ганчева

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград се представя със собствен щанд на XXVI-то Международно изложение „Природа, лов и риболов“. Утвърдилият се като най-престижен форум в България за опазване на природните ресурси и тяхното използване, бе открит официално днес в Международен панаир – Пловдив. Събитието бе възобновено и се провежда за първи път от 2019 г., а причината за прекъсването му бе пандемичната обстановка.

Лентата на изложението преряза заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев.

С впечатляващ дизайн и аранжировка изпъква щандът на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград. Всички посетители имат възможност да се запознаят с богатата история и традиции на училището в обучението на кадри в областта на горското и ловното стопанство. На щанда с усмивка и полезна информация посрещат гостите на изложението, Деница Баракова и Димитър Балтаджиев, ученици от XI клас на спец. Горско и ловно стопанство. Те са ръководени от зам.-директора на гимназията инж. Надежда Ганчева. На откриването на Международното изложение присъства и директора на Националната ПГГС „Христо Ботев“, инж. Стефан Шулев.

Още през първия ден на изложението зоната на представяне на Националната ПГГС „Христо Ботев“ привлече сериозен интерес. Ръководители на държавни предприятия, директори на стопанства, възпитаници и приятели на училището, с нескрита гордост посетиха щандът на гимназията, която е единственото учебно заведение с участие в престижния форум.

Международното изложение ще се проведе от 30 март до 3 април 2022 г. Събитието се реализира отново под егидата на Министерството на земеделието и в партньорство с Изпълнителната агенция по горите, държавните горски предприятия и Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ (НЛРС-СЛРБ). Темата на тазгодишното издание на изложението е „Природозащитната роля на ловеца“. Тя ще бъде разгърната чрез деловата програма и различни атрактивни събития в рамките на форума.

Освен голямо разнообразие от изделия за лов, риболов, алтернативен туризъм и спорт от водещи фирми, изложбата представя дейността на държавните горски предприятия, на институции и сдружения, свързани с горското стопанство, рибарството, дивечовъдната дейност, съхраняването и облагородяването на околната среда.

Коментари:

коментара