Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград възобнови легендарна ученическа олимпиада

След близо 10-годишна пауза ученици отново се състезаваха в Олимпиада по орнитология. Националната ПГГС „Христо Ботев“ във Велинград възобнови легендарната надпревара, провеждана в миналото от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) на територията на няколко Регионални управления по образование. Състезанието, посветено на изучаването на тайния свят на птиците, бе организирано от инж. Филип Устабашиев – преподавател по ловно стопанство.

Форматът на Олимпиадата бе конструиран в четири основни кръга. Първите три кръга включваха по 8 броя въпроси. Отделните етапи от атрактивната надпревара бяха свързани с обща характеристика на птиците, практическо разпознаване и систематика на видовете птици. Финалният четвърти кръг бе съставен само от 4 въпроса, но те бяха с повишена трудност и при верен отговор даваха удвоен брой точки.

Общо 17 ученици от 8 и 9 клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ се записаха и готвиха за участието си в историческото първо издание на състезанието.

Учениците даваха своите отговори интерактивно чрез мобилните си устройства през специална платформа. Събитието включваше и подходящ музикален фон, който подчертаваше състезателният характер на Олимпиадата.

Победител в драматичната битка с коварните 28 въпроса стана Иван Нейков, следван от Петко Шуманов и Анелия Лещарова. И тримата медалисти са представители на 8 „в“ клас, специалност „Горско и ловно стопанство“. Страхотни резултати и място в топ 6 завоюваха Камен Кондев (9 „а“ клас), Александър Гърков (8 „в“ клас) и Кристиян Синапов (8 „б“ клас). Тримата заеха последователно местата от 4-то до 6-то, но само „фотофинишът“ определи подреждането им на фона на микроскопичните разлики между тях.

Добър атестат за участниците в Олимпиадата по орнитология 2022 бе и фактът, че нито един ученик не слезе под ниво 50% верни отговори на въпросите.

Олимпиадата по орнитология в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград бе посветена и на предстоящото отбелязване на Международния ден на птиците (1 април). Състезанието бе изместено по-рано заради съвпадението на датата с пролетната ваканция на учениците.

Висока оценка за събитието, проведено в конферентната зала на Националната ПГГС „Христо Ботев“, постави и директорът инж. Стефан Шулев, който проследи на живо състезанието.

Олимпиадата по орнитология бе предшествана от още едно ключово тематично събитие. Дванадесетокласниците Неди Хаджиев и Валентин Таров запознаха аудиторията със своя доклад на тема: „Червен списък на птиците в Европа – нов преглед, методология и резултати“.

Научната им разработка под ръководството на инж. Филип Устабашиев, наскоро бе представена на XXIV-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“. Високият научен форум се организира традиционно от Факултет „Стопанско управление“ при Лесотехнически университет – гр. София. Тазгодишното му издание се състоя в периода от 18 до 20 март 2022 г. на Юндола.

Екипът на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград продължава активно да работи в посока професионалното усъвършенстване на своите възпитаници.

Коментари:

коментара